podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Mindre krångel vid snabbladdarna

Publicerad 12 maj 2022
En branschöverenskommelse ska göra det enklare att ladda elbilar utmed vägarna oavsett laddoperatör.
Foto: Redaktionell tillskrivning: sylv1rob1/Shutterstock.com.

Det ska bli enklare att ladda elbilar på publika snabbladdningsstationer. Det har Drivkraft Sverige, Energiföretagen och Mobility Sweden enats om i en överenskommelse under den här veckan.

Branschorganisationerna företräder i tur och ordning drivmedelsföretagen, energibolagen och fordonstillverkarna. Tillsammans vill de tre verka för att bygga ut laddinfrastrukturen i den takt som krävs för att möta kundernas behov.

Allt fler elbilar på vägarna

Efterfrågan på laddning ökar i takt med att allt fler elbilar rullar på vägarna. Vid årsskiftet fanns det ungefär 120 000 elbilar i Sverige. I år räknar Mobility Sweden, som tidigare hette Bil Sweden, med att ungefär 60 procent av alla nyregistrerade personbilar kommer att vara laddbara. Var tredje väntas vara en ren elbil.

− Det behövs kraftiga investeringar i landets laddinfrastruktur för att fler ska kunna byta ut sina fordon, säger Philip Thunborg, Företagarnas expert på hållbarhet och infrastruktur.  

Brister i infrastrukturen

De flesta laddar bilen hemma eller på jobbet, men det behövs även snabbladdare längs med vägarna för att få transporterna att rulla optimalt. Det är den delen som branschöverenskommelsen handlar om.

I Företagarnas rapport Små företag med stora ambitioner kan man läsa att företag ser bristande infrastruktur i vid mening som hinder för utsläppsminskningar. För laddinfrastrukturens del pekar företagen på behovet av laddstationer i vägnätet och utökad tillgång till laddning vid arbetsplatser samt lösningar för snabbladdning av godstransporter vid på- och avlastning.

− Landets småföretag arbetar med hållbarhet i dag och att företagens ambitioner för att minska sina utsläpp är höga. Det är viktigt att ge dem rätt förutsättningar, säger Philip Thunborg.

Överenskommelsens delar

De tre branschorganisationernas överenskommelse handlar om de publika snabbladdarna. Det ska gå att svänga in på en sådan och köpa en laddning oavsett vilken operatör som äger stationen, utan att behöva vara avtalskund hos denne. Det ska även vara enkelt att betala och man ska lätt kunna se vad enhetspriset är innan man sätter i gång laddningen. Priset ska som huvudregel anges per kilowattimme, även om minutavgifter kan tillkomma för ett smidigt flöde vid laddarna.

En lösning som gör det smidigt för bilisterna att ladda bilen utmed vägarna är bara en av de pusselbitar som måste komma på plats. Det krävs även att det finns kapacitet i elnäten.

− Det krävs kapacitetsförstärkningar i nätet. För att möta det stora investeringsbehov som krävs i elnätet för att klara av bland annat näringslivets omställning och transportsektorns elektrifiering behöver elnätsbyggnationen påskyndas genom att handläggningstider och tillståndsprövning förkortas, säger Philip Thunborg.

Dessa laddoperatörer ingår

Överenskommelsen omfattar cirka 65 procent av de befintliga snabbladdningsstationerna. Majoriteten av dem uppfyller åtagandena, övriga kommer att uppdateras under 2022.

Som snabbladdare räknas laddare som levererar 50 kW eller mer.  

De laddoperatörer som nu anslutit sig till branschöverenskommelsen är:

 • Circle K
 • ON
 • Gävle Energi
 • Göteborg Energi
 • Ionity
 • Mer
 • Mälarenergi
 • OKQ8
 • Preem
 • Recharge
 • ST1
 • Vattenfall InCharge.

Läs hela överenskommelsen som pdf.

Fler nyheter från Företagarna