headphones newspaper video-player
Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna, reder ut det politiska läget när det kommer till förändringar av 3:12-reglerna.

3:12-reglerna återigen vid ett vägskäl

15 apr 2019
Regeringen och dess stödpartier har i januariavtalet aviserat att en översyn ska göras av 3:12-reglerna, alltså den lagstiftning som styr hur delägare i fåmansaktiebolag beskattas för sina inkomster. En utredning ska tillsättas i år, med sikte på att vara klar 2021. Vissa förändringar ska dock ske snabbare.

Det är inte första gången 3:12-reglerna ses över. Senast 2017 försökte dåvarande regering att driva igenom förändringar av 3:12-reglerna som skulle ha lett till försämrat skatteläge för fåmansföretagare. Förslaget stoppades då efter massiv kritik från företagare och näringslivet i stort.

Samtidigt kvarstår kritiken av nuvarande system, att det är krångligt och svårnavigerat. En anledning till det är att 3:12-reglerna har till syfte att uppnå två i viss mån motsatta mål: att ge fåmansföretagare en skattemässig morot, genom lägre skatt på utdelning under vissa villkor, men samtidigt förhindra så kallad ”inkomstomvandling”.

Det sistnämnda syftar på att kapitalinkomster beskattas proportionerligt, medan arbetsinkomster beskattas progressivt (med ökande skattesats), vilket lagstiftaren har ansett ge incitament för fåmansföretagare att ta ut överskott som kapitalinkomst snarare än lön, i syfte att beskattas lägre. 3:12-reglerna begränsar i dagsläget möjligheten till detta.

Från regeringshåll, till exempel finansminister Magdalena Andersson, har det återkommande talats om företagares möjlighet att få lägre beskattade kapitalinkomster som ett problem. Senast i februari sa Andersson i en intervju i Svenska Dagbladet att kapitalskatterna ska ses över inom ramen för en skattereform.

Av tidigare uttalanden att döma är Socialdemokraterna intresserade av att öka kapitalbeskattningen av fåmansföretagare. Samtidigt anger överenskommelsen i januariavtalet att beskattningen av småföretag ska lättas. Hur detta faller ut beror i stor utsträckning på hur direktiven till den nya utredningen ser ut.

Något som alla partier dock är överens om är att skattediskrimineringen vid generationsskiften i företag, vilket är en del av 3:12-reglerna, ska avskaffas. Redan från 1 juli i år kommer överlåtelser av företag som sker till närstående att behandlas skattemässigt på samma sätt som överlåtelser till utomstående, vilket kommer att underlätta ägarskiften i synnerhet i familjeföretag.

Patrick Krassén, skattepolitisk expert, Företagarna.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD