headphones newspaper video-player

Så stärker vi rättssäkerheten på skatteområdet

6 nov 2018
I en ny rapport beskriver Företagarna och Rättvis skatteprocess hur rättssäkerheten vid ingripande åtgärder från staten på skatteområdet kan stärkas.

I dag presenterar Företagarna tillsammans med stiftelsen Rättvis Skatteprocess sex reformer för att stärka rättssäkerheten vid beskattning. I rapporten Jämnare spelplan – sex reformer för ökad rättssäkerhet på skatteområdet identifieras ett antal områden inom beskattningen där rättssäkerheten för enskilda brister.

Den obalans det innebär att man som privatperson och företagare är i ett orimligt underläge gentemot staten får allvarliga följder.

– Konsekvensen av det blir att den lilla människan avskräcks från att utkräva sina grundläggande rättigheter när man ska gå upp mot staten som motpart, säger Günther Mårder, vd för Företagarna.

Till exempel får endast sex procent full ersättning för sina rättegångskostnader vid en vunnen process i ett skatterättsligt mål mot staten.

– En av de största utmaningarna på rättssäkerhetsområdet är ersättningsnivåerna i skattemål. I dag är de för låga vilket medför att det endast är de som har en stor plånbok som kan tillvarata sina intressen, vilket gör skattemål till en klassfråga, säger Carl Göransson, vd för Rättvis skatteprocess.

Sex reformer för ökad rättssäkerhet 

Här berättar Företagarnas rapportförfattare och skattepolitiska expert Patrick Krassén om rapportens förslag.

 

De sex reformerna som Företagarna och Rättvis skatteprocess föreslår inom skatteområdet är:

  1. Lättare att få anstånd med betalning av skatt
  2. Högre ersättning av processkostnader
  3. Ökad kvalitet i förvaltningsdomstolarna
  4. Stärkt ställning för allmänna ombudet
  5. Ökad möjlighet till förhandsbesked
  6. Reformerat företrädaransvar

Läs mer om rapporten Jämnare spelplan - sex reformer för ökad rättssäkerhet på skatteområdet och ladda ner den som PDF

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD