headphones newspaper video-player
  • Företagarna
  • Rimligt med ägarprövning och tillståndskrav – m...

Rimligt med ägarprövning och tillståndskrav – men skippa vinsttaket

Med klokt genomförd ägarprövning och tillståndskrav, utvecklade kvalitetsmodeller och bättre uppföljning kan välfärdssektorn utvecklas med bevarad valfrihet och mångfald.

Regeringen har presenterat ett lagförslag (en så kallad lagrådsremiss) om ägarprövning och tillståndskrav i välfärdssektorn. Förslaget innebär att ägar- och ledningsprövning ska införas för verksamheter som bedrivs i enlighet med socialtjänstlagen (SoL), lagen och stöd och service till funktionshindrade (LSS) samt skollagen. Bland annat ska det krävas insikt i de regler som styr verksamheten och att den som vill starta och driva exempelvis en skola eller ett hemtjänstföretag ska genomgå en lämplighetsprövning. Tillståndsinnehavaren ska även ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Ställ proportionerliga krav

– Företagarna ser positivt på en prövning av dem som bedriver verksamhet inom de här områdena som är väldigt viktiga för medborgare. Det handlar om att värna intresset av seriösa och stabila verksamheter. Vilka faktiska krav som ställs på exempelvis ekonomisk kapacitet kommer dock bli viktigt, inte minst för småskaliga aktörer. Kravställandet måste utformas så att det blir proportionerligt utifrån de olika verksamheternas inriktning och omfattning, säger Ulrica Dyrke, konkurrensexpert på Företagarna.

Även om det är rimligt att tillståndspröva välfärdsverksamheter av det här slaget innehåller förslaget även delar som riskerar slå mot företagandet. Exempelvis att tillståndsprövningen enbart ska avse fristående utförare och att den kommer att avgiftsbeläggas.

Vi tycker att regeringen bör stoppa här och skippa det kontraproduktiva vinsttaket som kommer leda till avveckling av många väl fungerande privata välfärdsverksamheter. 

Särbehandla inte fristående verksamheter

– Det är beklagligt att prövningen ska kosta, eftersom det medför en barriär som kan försvåra etablering av för nya aktörer. För att värna god verksamhet i hela sektorn och lika konkurrensvillkor anser vi dessutom rent principiellt att inte bara fristående verksamheter borde omfattas av en prövning, utan även verksamhet som bedrivs i offentlig regi, säger Ulrica Dyrke.

Regeringen nöjer sig inte med detta förslag, utan avser att även lägga fram ett lagförslag om vinstbegränsning avseende skola och omsorg, baserat på välfärdsutredaren Ilmar Reepalus förslag.

Skippa vinsttaket

– Vi tycker att regeringen bör stoppa här och skippa det kontraproduktiva vinsttaket som kommer leda till avveckling av många väl fungerande privata välfärdsverksamheter. Med klokt genomförd ägarprövning och tillståndskrav, utvecklade ersättningssystem och kvalitetsmodeller samt bättre uppföljning kan man i stället kvalitetsutveckla välfärdssektorn och bevara både valfrihet och mångfald, avslutar Ulrica Dyrke.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD