headphones newspaper video-player
Foto: Spargrossens Facebook. Montage.

Spargrossen ett offer för brott mot företagare

En uppskattad butik i Surahammars centrum tvingas stänga på grund av stölder, hot och otrygghet. Det är oacceptabelt.

Efter stölder och hot väljer ägarparet bakom Spargrossen i Surahammar att stänga butiken, som bland annat VLT och f-Plus uppmärksammat. Spargrossen öppnade sommaren 2015 i centrala Surahammar i Coops gamla lokaler. Året därpå blev de utnämnda till Årets företagare i Surahammar. I motiveringen stod det att ”Spargrossen har på kort tid blivit ortens varuhus där kunder kan köpa både märkesvaror, klipp och partier.” Många vittnar om att verksamheten skapat framtidstro och mer liv och rörelse i Surahammars centrum.

Polisen kom inte 

I somras berättade ägarna att de blivit utsatta för flera hotfulla situationer och ringt till polisen. Men polisen kom inte, så de fick lösa problemet med att stänga butiken tidigare. Men nu har de tröttnat på otryggheten och valt att stänga för gott.

– Det är upprörande och helt oacceptabelt. Tyvärr är detta vardag för en del verksamheter och det är uppenbart att arbetet mot brottsligheten som drabbar företagare har varit otillräcklig. Det är mycket beklagligt att verksamheter tvingas stänga ned trots försäkringar om att läget ska förbättras, säger Philip Thunborg, Företagarnas expert på brotts- och trygghetsfrågor.

Enligt de undersökningar som vi på Företagarna har genomfört framgår att endast en tredjedel av Sveriges småföretag anser att polisnärvaron är tillräcklig för att de ska känna sig trygga. Det finns dessutom geografiska skillnader. Bland annat kan vi se att företagare på landsbygd känner sig mer otrygga än företagare i stadsområden, då endast en av fyra företag på landsbygden anser att polisnärvaron är tillräcklig för att de ska känna sig trygga.

– Förutom det personliga lidandet hos de utsatta företagarna är detta problematiskt för rättsväsendet att förtroendet för myndigheterna urholkas. Det har vi sett i våra undersökningar där så många som 42 procent av företagen avstått från att anmäla brott som de utsatts för under de senaste fem åren. Det saknas tillit till att polisen kan hjälpa de som utsätts för brott. Uppgivenhet inför utsattheten är en mild beskrivning av många företagares känsla, säger Philip Thunborg.

Satsa på brottsförebyggande arbete

För att företagare ska kunna fortsätta fylla sin roll som jobb- och välfärdsskapare och kunna känna sig trygga med att vara på jobbet krävs en stabil politik och en polismyndighet som har förståelse för företagares förutsättningar. I det brottsförebyggande arbetet krävs, förutom en ökad polisnärvaro, sociala insatser såväl lokalt som nationellt där samarbetet mellan polis, socialtjänst och skola spelar en stor roll. Det är även mycket viktigt för berörda myndigheter att ha en nära kontakt med näringslivet. Det skulle exempelvis kunna ske genom en företagarkontakt hos polisen som arbetar dedikerat med brottsfrågor kopplade till näringslivet i en kommun och som vet om dess lokala behov.

– I ett bredare perspektiv är det givetvis avgörande att minska utanförskapet som i värsta fall leder till att människor begår kriminella handlingar. Jobben är avgörande för människors möjlighet att forma sina egna liv och känna sig delaktiga i det samhälle som de lever i. Genom en rad reformer på arbetsmarknaden som sänker både trösklar och kostnader för företagen att anställa kan detta arbete underlättas. Det behövs fler vägar in på arbetsmarknaden för de som idag står utanför den och det måste vara enkelt och tryggt att starta företag för de som vill, eller som redan har tagit steget att driva företag för att kontrollera sin egen försörjning, säger Philip Thunborg.

Vidare är det viktigt med mer anpassade rättsliga påföljder. Om påföljderna inte tas på allvar tillrättavisas inte den som begått ett brott, vilket är särskilt problematiskt vad gäller unga förbrytare som riskerar att hamna i en kriminell bana.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD