För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

ROT-företag försvinner i oroväckande takt!

Publicerad 23 jan 2017
5 963 ROT-företag (8,8 procent) har försvunnit från branschen sedan avdraget sänktes till 30 procent vid årsskiftet. Omräknat till jobb har drygt 5 000 heltidsjobb försvunnit och antalet köpare har minskat med 15 procent, 179 444 stycken.

Skatteverket har nu offentliggjort ROT-siffrorna för 2016 och det är en dyster läsning. Sedan ROT-avdraget infördes 2009 har avdraget skapat tusentals vita jobb och varit en dragkraft i den svenska ekonomin. Men under 2016 har antalet företag som utför ROT-tjänster minskat månad för månad och årsstatistiken visar att det är många företag som nu har försvunnit.

I snitt har 8,8 procent av företagen försvunnit men minskningen av avdraget slår särskilt hårt i Norrbottens län där 13,9 procent av ROT-företagen har försvunnit jämfört med 2015. Men även i storstäderna slår minskningen av avdraget mot företagen, i Stockholms län utför 11,1 procent (1 745 företag) av företagen inte längre ROT-tjänster och i Skåne har 11,2 procent (947 företag) av företagen försvunnit.

– I ett läge där varje företag och jobb är viktigt för att stärka den svenska ekonomin är det dystert att regeringen väljer den här vägen. Den uppåtgående jobbtrenden är inte bara bruten, den skenar neråt och det är beklagligt att det är så, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna.

 

 

 

 

Räknar vi om det till heltidsjobb har drygt 5 000 jobb försvunnit i hela landet. I till exempel Norrbotten har 29 procent försvunnit jämfört med 2015, 140 stycken. I Stockholms län har det försvunnit 1 224 heltidsjobb (20 procent) medan Skåne har förlorat 711 heltidsjobb (25 procent).

– Var dessa personer och företag har tagit vägen vet vi inte, kanske har företagen tvingats att lägga ner eller fått säga upp personal. För att motverka att ytterligare företag försvinner och jobb går till spillo uppmanar vi återigen regeringen att tänka om i frågan och återställa de försämringar som genomförts av avdraget, säger Patrik Nilsson.

 

 

Antelt kunder som nyttjar ROT har också minskat rejält. Sett till hela riket har 15 procent, 179 444 stycken, försvunnit. Om dess nu väljer att strunta i renoveringen eller om de väljer att köpa tjänsterna svart går inte att säga. 

– Våra medlemmar är oroliga att de får konkurrens av oseriösa som väljer att göra arbetet svart, det skulle inte vara bra för samhället som riskerar att gå miste om viktiga skatteintäkter, säger Patrik Nilsson.  

 

 

 

 

Här kan du ladda ner en excel-fil med statistik på läns-, och kommunivå.

Antal heltidsjobb som skapades pga ROT-avdrag:

Vi har utgått från den officiella statistiken från Skatteverket.

För åren till och med 2015 var ROT-avdrag 50 procent. För att beräkna antalet arbetstimmar per år multipliceras utbetalat belopp gånger 2 för att ROT-avdrag är 50% på ROT-verksamheten. År 2016 är ROT-avdrag är 30%, så utbetalat belopp multipliceras med 3,3 för att beräkna antalet arbetstimmar.

Enligt Skatteverket (2011) skulle hälften gjort jobbet själv, skulle köpt svart, tagit hjälp av vänner och anhöriga eller låtit jobbet vara ogjort om ROT-avdrag inte fanns. Vad gäller beräkningarna av antalet nya jobb har vi därför antagit att hälften av alla ROT-jobb är nya. Den andra hälften antar vi hade utförts i alla fall, dvs har inte gett nya jobb.

För att beräkna antalet jobb har vi utgått från en timkostnad på 510 för ROT år 2016, samt en årsarbetstid på 1715 timmar. Utifrån detta kan man räkna motsvarande antalet heltidsjobb. Timpriset vi räknat med är något lägre än det faktiskt fakturerade per timme (för många företag) men det beror på att vi i beräkningarna antar att företaget kan fakturera för hela arbetstiden, medan man i verkligheten inte kan göra det och därför tar mer för de faktiskt fakturerade timmarna.

Många utnyttjade ROT-avdraget så mycket som möjlighet under 2015, framförallt på slutet av året (pga av minskningen av avdraget från 50% till 30%) . Sista datum att begära utbetalning för köp som betalades före årsskiftet var 1 februari 2016. Utbetalningarna från Skatteverket i januari inkluderar därför ROT-tjänster enligt både gamla och nya subventionsregler.

Företagarna korrigerade år 2016 siffror på följande sätt. Utbetalad belopp januari 2010-2015 är 1,6 gånger så stor som medelbelopp februari-juli samma år. Utbetalad belopp januari 2016 är 3,8 gånger så stor som medelbelopp februari-juli samma år. Vi antar att den skillnaden mellan faktor 3,8 och 1,6 beror på ändrade subventionsregler. Om vi tillämpar faktor 1,6 på feb-jul 2016 kan vi beräkna 2015-andel i 2016-statistik. Konkret innebär det att utbetalad belopp 2016 korrigeras med 14 procent.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna