headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Johnny Lidman, ordförande Företagarna Växjö

Veckans förtroendevald.

Johnny Lidman, ordförande Företagarna Växjö.

Vad gör du om dagarna? 


-Jag arbetar mest med affärsutveckling i mitt eget bolag Ambrion Finans AB som är ett konsumentkreditinstut med tillstånd av Finansinspektionen. 

Varför är du medlem och engagerad i Företagarna? 


-För att jag tycker det är väldigt viktigt att man som företagare är med och stödjer en organisation som verkar för att förbättra villkoren för oss företagare. 
 

Vilken är din prioriterade näringslivspolitiska fråga?   

-Regelkrångel och kompetensförsörjning. 

Känner du att du också vill engagera dig ta gärna kontakt med din lokalförening på din ort. Kontaktuppgifter hittar du på www.foretagarna.se

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap