headphones newspaper video-player

Företagare rasar över nya regler i stadskärnan

I ett par veckor har diskussion förts om hur företagare skall få marknadsföra sig i Jönköpings city. Kommunfullmäktige fattade beslut om ett antal regler som butikerna och andra näringar skall följa i stadskärnan, syftet är att det skall se snyggt och prydligt ut samt att man skall säkerställa tillgängligheten för alla.

Detta är inget som vi i Företagarna är emot. Vi är emot hur kommunens tillsyn skötts. Kulmen nåddes för ett par veckor sedan då kommunen inspektörer tillsammans med polisen stormar in och bötfäller företagare. Detta föranledde den krönika som skickades in från oss där vi tyckte till.

Inom kort kommer ytterligare en pålaga på våra företagare, rökförbud. Här är reglerna otroligt otydliga och det är oklart hur långt företagarens ansvar går i att efterleva detta. Därför uppmanar vi nu kommunen att kalla in  till ett samråd  där näringsidkare och kommun kommer överens hur reglerna skall tolkas!

Här kommer texten till den krönika som publicerades i ärendet på Jönköping +, den 8 juni.

I onsdags morse höll jag på att sätta morgonkaffet i halsen när lag läste artikeln om att ”Företagare rasar över nya regler stadskärnan”. Om att regler som togs i kommunfullmäktige 2016, men som inte har efterlevts, fram till nu. Först för några månader sedan gick polisen in och samarbetade med kommunen. De följer då den lokala ordningsstadgan. Besluten handlar om hur företagen i stadskärnan skall få marknadsföra sig utanför butiken. Butiksinnehavarna måste ansöka om polistillstånd för blomkrukor, bänkar osv.

Detta handlar inte om att företagare är emot regelverk för hur gator och torg ska utformas. Våra gemensamma ytor behöver vara tillgängliga för alla. Trottoarer ska givetvis anpassas för synskadade. Det finns inget självändamål i att företagare vill begränsa framkomligheten för sina kunder eller potentiella kunder. Det stora problemet med hela den här historien är den häpnadsväckande brist på fingertoppskänsla som kommunen uppvisar. Vilken signal tror de kommunala tjänstemännen att de sänder till näringslivet när de dyker upp oanmälda hos centrumhandlarna med uniformerad polis?

Det handlar om småföretagare som dagligen sliter för att få sin verksamhet att gå runt. Som jobbar kvällar och helger för att få ihop tillräckligt med intäkter för att kunna betala lön till sina anställda. Som fyller i hundratals blanketter och gör sitt bästa för att göra rätt för sig och följa alla regelverk från kommunen, Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket, Skatteverket, Försäkringskassan och många fler.  Småföretagen i Jönköpings kommun betalar årligen in 1,56 miljarder i kommunala skatteintäkter. Det är pengar som finansierar underhållet av gator och torg, skolor, parker och räddningstjänst. Att dessa företagare misstänkliggörs och behandlas som skurkar av kommunen är inget annat än en ren skymf mot näringslivet. Inser kommunen vad konsekvensen kan bli om den klåfingriga byråkratin leder till att centrumhandlarna får nog och stänger ner sin verksamhet? Det finns säkert många andra städer och orter i landet som hade välkomnat dessa företag, arbetstillfällen och skatteintäkter med öppna armar. Många företag i detaljhandeln har redan en tuff konkurrenssituation med e-handeln som utmanar med stark tillgänglighet. Tillgänglighet är en de viktigare faktorerna som gör att vi väljer att handla i vår egen citykärna. Trottoarpratare har funnits så länge jag kan minnas och att en enskild näringsidkare väljer att dekorera sin entré med blommor eller för den skull en bänk att sitta ner på en stund kan väl rimligen inte vara ett så stort problem? En levande stadskärna är väl värd att värna, alla konsumenter vill inte handla på nätet… Den myndighetsutövande delen av kommunens verksamhet kan inom ramarna för lagar och regelverk drivas med viljan att hjälpa eller med viljan att stjälpa. Om kommunen istället för att göra ett plötsligt nedslag bland centrumhandlarna i god tid hade bjudit in till ett möte där man diskuterat det nya regelverket och vad det innebär, gett tips på vad företagen ska tänka på när det kommer till de fysiska ytorna och haft förståelse för att alla inte hunnit sätta sig in i vad konsekvensen med det nya regelverket blir - då hade detta inte blivit någon historia. Företagare är problemlösare och hade man tillsammans med företagen tagit fram en plan för hur marknadsföringen utanför lokalerna skall se ut hade det kanske kommit fram till en helt ny bättre anpassad lösning som hade värnat en levande stadskärna. Det hade också varit rimligt att inkludera de synskada i detta jobb. Bra idéer föds nämligen ur samarbeten och kompromisser.  Nu har samarbetet mellan Jönköpings kommun och det lokala näringslivet fått sig en rejäl törn – frågan är vad kommunen är beredda att göra för att få tillbaka förtroendet. Att genast upphöra med fyrkantig myndighetsutövning och istället gå över till en lösningsorienterad myndighetsservice hade varit ett första steg.

En annan aspekt av detta är att det kommer påverka kompetensförsörjningen i kommunhuset positivt. Det kommer vara mycket roligare för de kommunala inspektörerna att gå till jobbet om de möts av företagare som har förtroende för den kommunala myndighetsutövningen och ser fram emot tillsynsbesöket.

Frida Boklund

Regionchef Företagarna

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD