headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Debatt: Hyresrabatten skapar onödig osäkerhet

Nu måste riksdagens partier kavla upp ärmarna och i stället för den typen av ”mellanhandsstöd” införa ett direkt kostnadsstöd från staten till de företag som drabbats allra hårdast av coronakrisen, utan trubbiga gränsdragningar baserade på SNI-koder. Det borde ha presenterats redan i det första krispaketet men det är ännu inte för sent. Det skriver Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Jämtland-Härjedalen. Läs debattartikeln i sin helhet här.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap