För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Staketet i Forsbacka huvudbry för Gävle

Publicerad 27 sep 2023
Ett staket på tomten till ett företag i Forsbacka är en mur, enligt Gävle kommuns kontrollmätning och lagtolkning. Tjänstemännen vill få bort den eftersom det saknas bygglov för mur. Företaget undrar om kommunen inte har något bättre för sig.
Marcus Frisk, vd på Nordic Heating och Företagarna Gävles ordförande Birgit Elonen. I bakgrunden skymtar det staket som Gävle kommun menar är en mur som uppförts utan bygglov.

Företagarna Hans och Marcus Frisk, far och son, bytte 2020 ut ett högt stängsel mot ett lägre järnstaket på en sexton meter lång del av företagets tomt. Då anade de inte att de mer än tre år senare skulle behöva ägna tid och kraft åt att få ha det kvar.

I dagarna skriver Marcus på ett överklagande till Mark- och miljödomstolen och Hans, som enligt sonen håller på att försöka varva ner och bli pensionär, har ägnat uppskattningsvis ett tresiffrigt antal timmar åt att plöja rättsfall och handlingar.

− Jag har en jäkla tur att pappa har tid med det här. Jag hade aldrig kunnat djupdyka ner i det i den här världen med plan- och byggbestämmelser, säger Marcus.

Vårdar industriarv

Marcus är vd på familjeföretaget Nordic Heating som säljer och installerar kaminer, skorstenar och även solpaneler. Hans äger fastigheten, som ligger i det gamla industrilandskapet i Forsbacka, invid Gavleån mellan Gävle och Sandviken. Bakom företagets lokaler med butik, kontor och lager tornar Hyttan upp sig med skorstenar på taket och minner om tiden då det var järnproduktion i Forsbacka.

− Vår fastighet gränsar mot de industribyggnader som ägs av stiftelsen Forsbacka bruk. Många tycker att det är bra att vi tar hand om vår del av området och håller det i fint skick, säger Marcus.

Drabbade av inbrott

Tyvärr är kaminer stöldbegärliga. Det var en av anledningarna till beslutet att byta ut delar av stängslet mot ett järnstaket. Det gör det svårare för obehöriga att köra in med fordon på andra ställen än via grinden. En annan anledning var att underlätta i samband med plogning på vintern av den markyta där de kör med fordon i verksamheten. Dessutom var staketet enligt Marcus rangligt och såg hemskt ut.

Staket eller mur?

Problemen började när en privatperson anmälde staketet till kommunen. Det var en mur, enligt anmälaren. Dessutom en mur som inte passade in. ”Får det se ut hur som helst i denna kulturskyddade miljö?” står det i anmälan.

− Det vi tog bort var ett två och en halv meter högt trådstängsel, krönt av taggtråd. Det var rostigt och fullt med hål. Alla vi pratar med tycker att vårt staket är ett lyft för området och vi behöver det, säger Marcus.

I arbetet med att sätta sig in i alla detaljer har Marcus och Hans hittat gamla svartvita fotografier som visar att det förr i tiden fanns ett staket som påminner om det som de satt upp.

Staket och stängsel.jpg

Staketet som enligt Gävle kommun är en mur (till vänster) och en del av det kvarvarande stängslet som anmälaren till kommunen menar passar in bättre i miljön. 

Tjänstemän med måttstockar

Gävle kommun tog emot anmälan sommaren 2020, men agerade inte förrän i november i fjol. Då kom tre tjänstemän från kommunen ut till Nordic Heating och kontrollmätte sockeln. Sedan damp det ner ett brev med en sanktionsavgift för att företaget inte sökt bygglov. Det som enligt kommunen var en mur skulle bort.

Sockeln som staketet står på är 25-35 centimeter högt. Det är det som gör det till en bygglovspliktig mur enligt tjänstemännens tolkning. Detta trots att många kommuner informerar om att en mur eller stödmur som är lägre än en halvmeter inte kräver bygglov. Kommunens tjänstemän hänvisar till prejudicerande domar i Mark- och miljööverdomstolen som de är tvungna att anpassa sig efter, men många kommuner gör en annan tolkning och har inte ändrat sina rekommendationer.

− Både kommunen och senare länsstyrelsen har anfört fel mått på sockeln och på hela staketet i sina beslut. Rena faktafel alltså, säger Marcus.

Känner starkt stöd

Marcus och Hans överklagade kommunens beslut till länsstyrelsen, som gav kommunen rätt och nu är nästa steg att överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen.

− Jag hoppas att vi får rätt. Dels för att vi behöver staketet där det står, dels för att det här är toppen av ett isberg av problem som företagare i Gävle har med kommunen. Vi behöver säga ifrån och peka på det orimliga att kommunen lägger så mycket av skattebetalarnas pengar på att driva sådana här skitsaker, säger Marcus.

Han är hoppfull och känner starkt stöd bland forsbackaborna. Det har till och med dykt upp protestlistor i samhället som tar ställning för staketet, som kommunen menar är en mur.

 

Fler nyheter från Företagarna