För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarna Malmös nya styrelse

Publicerad 30 apr 2024
I de nyrenoverade lokalerna på Baltzarsgatan har det förutom ett stort antal lyckade event även hunnits med ett årsmöte. Nu kan lokalföreningen stolt presentera sin nya styrelse som vill ta sig an det kommande året med minst lika stor entusiasm som fjolåret.
Från vänster: Pavlos Efstratiadis, Hans Österberg, Jimmy Sandgren, Annika Rickard, Cia Alnerheim, Martina Sandgren och Anders Rydström.

Annika Rickard är fortsatt ordförande och Anders Rydstöm vice ordförande. Tillsammans med dem sitter även de engagerade ledamöterna Hans Österberg, Martina Sandgren och Pavlos Efstratiadis kvar på sina stolar. Cia Alnerheim och Jimmy Sandgren heter de två tillskotten. Styrelsemedlemmarnas olika kompetenser och perspektiv kommer att berika diskussionerna och besluten.

Hela styrelsen ser fram emot ett spännande och produktivt år.

– Tillsammans ska vi fortsätta att stödja och främja våra medlemmars framgångar och bidra till en blomstrande företagskultur i Malmö.

För att maximera verksamheten och betjäna medlemmarna på bästa sätt har styrelsen organiserat sig i olika arbetsgrupper.

Cia leder arbetet med att skapa närvaro och engagemang på föreningens sociala medieplattformar.

Hans, Martina, Pavlos och Cia kommer att samarbeta för att planera och genomföra spännande event och aktiviteter för våra medlemmar.

Cia och Jimmy tar hand om medlemmarna och ser till att deras behov och önskemål tas till vara på.

Annika, Anders och Hans är ansvariga för att företräda medlemmarnas intressen gentemot olika beslutsfattare och intresseorganisationer.

Årets Företagare: Pavlos, Jimmy och Jens Radmann (från Region Syd) kommer att leda arbetet med att utse och hylla de mest framstående företagarna i vår region.

Detta medan Anders och Pavlos ansvarar för utdelning av Gesäll- och mästarbrev.

Annika och Martina leder föreningens initiativ för att främja och stödja kvinnliga entreprenörer.

Malmö Näringslivsexpo: Martina och Pavlos är ansvariga för att organisera lokalföreningens näringslivsexpo för att främja samarbeten och affärsmöjligheter i Malmö.

Fler nyheter från Företagarna