För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Pernilla Norlin Vad gör vi de resterande 364 dagarna?

Publicerad 7 mar 2024
Fler kvinnor behöver bli företagare, men samtidigt inte färre män. För när fler personer, oavsett kön, startar och driver företag gynnar det i förlängningen hela samhället, skriver Företagarnas samhällspolitiska chef Pernilla Norlin.
Företagarnas samhällspolitiska chef Pernilla Norlin. Foto: Oskar Omne.
Krönika Detta är en kommenterande text, åsikterna är skribentens egna.

Fredagen den 8 mars infaller den internationella kvinnodagen. Då står flickors och kvinnors rättigheter i fokus över hela världen. Företagarna uppmärksammar förstås dagen, men vi anser att frågan är lika viktig under alla årets dagar. För ett konkurrenskraftigt näringsliv krävs nämligen att kvinnor och män har lika goda förutsättningar att nå den potential som finns i företagande.

Den svenska självbilden får sig en törn

Men hur ser det då ut vad gäller kvinnor och företagande i Sverige? Här får den svenska självbilden sig en törn. Vi tänker ofta att vi toppar olika rankinglistor, kanske särskilt inom jämställdhet – men när det gäller andelen kvinnor som driver eget företag hamnar vi i EU:s bottenliga, på plats 23 av 27. Och nyföretagandet ligger inte på sådana höjder att någon större förändring kan skönjas i närtid. Oavsett vilket län i Sverige vi tittar närmare på är ungefär 70 procent av de som startar företag män.

Med andra ord: möjligheterna är stora att hämta mer företagskraft ur vårt land. Och Sverige har inte råd att förlora en enda entreprenör. Därför behöver fler kvinnor bli företagare, men samtidigt inte färre män. För när fler personer, oavsett kön, startar och driver företag gynnar det i förlängningen hela samhället. 

Vad får fler kvinnor att driva företag? 

Vilka är förändringarna som måste komma till stånd för att fler kvinnor ska vilja och kunna driva företag? Frågan stod i fokus under Företagarnas Almedalsseminarium 2023. Då initierade vi ett arbete med att ta fram ny policy för kvinnors företagande och slutresultatet presenterar vi den 27 juni i Visby. Målet är att ta fram ett antal förslag som främjar att starta, driva och växa företag i Sverige och vi har kommit en lång bit på vägen. Men jag vet att den samlade erfarenheten och kraften hos Företagarnas medlemmar, och andra följare, är enorm.  

Därför vänder jag mig nu till er för input. 

Vilka är dina tips?

I själva verket är det relativt enkelt att starta företag i Sverige. Men samhället är fortfarande i hög grad utformat efter en rådande anställningsnorm. Den gör att många inte ens överväger företagande som ett alternativ, även om det egentligen hade passat dem bra. Initiativ som upplyser om andra vägar och lyfter fram förebilder vet vi är framgångsrika. Här är Ung företagsamhet föredömligt, att du under skolgången kan prova på att starta och driva företag. Har du andra tips om vad som krävs för att fler ska starta företag? 

Jag vill också höra dina bästa policyförslag som gör det enklare att driva företag. Här kan det exempelvis handla om sänkta kostnader att anställa, regelförenklingsåtgärder eller att det ska vara lättare att delta i offentlig upphandling. Var du kommer att jobba, antingen som anställd eller som företagare, styrs i hög grad av tidiga utbildningsval. Kvinnor är oftare anställda inom utbildnings-, vård- och omsorgssektorerna. Därför är det viktigt att säkra och stärka välfärdsföretagandet. Det är en bransch med stor utvecklingspotential – växer den så ökar också andelen kvinnor som högsta befattningshavare i Sveriges företag. 

Jag vill ha dina förslag 

Slutligen vill jag veta mer om dina idéer om att växa ett företag. Här kan det handla om att öka tillgången till lånefinansiering eller till rätt kompetens. Många kvinnor driver till exempel personalintensiva tjänsteföretag som påverkas hårt av sjuklöneansvar och arbetsmarknadsregler. Hur vill du se att detta – och andra regler – justeras för att underlätta utveckling och expansion av företag? 

Jag är övertygad om att just du sitter på en hel del goda förslag för att få fler att starta, driva och växa företag, och det oavsett kön eller bakgrund. Hör av dig till mig så ser vi tillsammans till att fler goda idéer blir förverkligade. Det är hög tid för ett än mer innovativt och företagsammare Sverige – för alla!

Taggar
Riks

Pernilla Norlin Läs fler krönikor från vår expert

Pernilla Norlin Samhällspolitisk chef

Hejdå 2023!

Är 2024 året då vi äntligen går från mörker till ljus? frågar Företagarnas samhällspolitiska chef Pernilla Norlin.

Kommer trösten med hösten?

Pernilla Norlin, samhällspolitisk chef på Företagarna, hoppas på varma vindar och företagsvänliga reformer i höstbudgeten.

Ingen tillväxt utan småföretagen

Det är i hög utsträckning det alldagliga entreprenörskapet som bidrar till skapandet av nya jobb och sysselsättning, skriver Företagarnas samhällspolitiska chef Pernilla Norlin.

Fler nyheter från Företagarna