För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Jennie Albinsson Sanning och konsekvens

Publicerad 22 feb 2024
Energisystemets problem visar att det är dags för våra politiker att lära sig av företagare hur man gör en konsekvensanalys, skriver Jennie Albinsson, Företagarnas näringspolitiska expert med inriktning på miljö och hållbarhet.
Jennie Albinsson. Foto: Oskar Omne.
Krönika Detta är en kommenterande text, åsikterna är skribentens egna.

I senaste avsnittet av podcasten ”Albinssons agenda” fick jag förmånen att, tillsammans med experter, diskutera vilka politiska beslut som har påverkat det svenska elsystemet och hur politikerna har hanterat effekterna av dessa beslut. 

Det har nog inte undgått någon att Sveriges energisystem inte är i ett önskvärt skick. Nedläggning av kärnkraftverk i södra Sverige har inte bara lett till skyhöga elpriser – företag i södra Sverige har inte heller kunnat expandera på grund av att nätet inte klarar att leverera den kapacitet som efterfrågas. 

Samtidigt har elnätsutbyggnaden inte underhållits i den takt som den skulle behövas och därmed har det varit svårt att transportera elen från norra till södra Sverige. Den tidigare avfallsförbränningsskatten slog hårt mot kraftvärmeverken som bidrar med lokal elproduktion. 

Albinssons Agenda

Hur hamnade vi här?

Ett undermåligt energisystem parallellt med höga klimatmål, där elektrifiering har pekats ut som en viktig pusselbit för att nå målen, bådar inte gott. Hur hamnade vi här? Något som jag noterade under mitt poddsamtal var att det fanns en röd tråd kring de beslut som fattats de senaste decennierna inom energipolitiken: det saknades konsekvensanalyser. 

Inför stora beslut måste företag göra en konsekvensanalys eller en affärsplan och därmed även ansvara för eventuella kostnader. Men en regering kan däremot fatta beslut baserat på helt andra premisser, vallöften eller på ideologiska grunder – vilket är rätt och riktigt för demokratisk valda partier. 

Konsekvensanalyser lyser med sin frånvaro

Men vad händer när de politiska besluten inte faller i god jord? När åtgärder inte fungerar i verkligheten? Då är det medborgarna som får ta konsekvenserna i form av höga kostnader, bristande infrastruktur och hämmad konkurrenskraft.

Borde därför inte densamma gälla för en regering, vars politiska beslut påverkar 10 miljoner människor, som för ett företag? Borde det inte inför varje beslut genomföras en konsekvensanalys? Jag tycker det är anmärkningsvärt detta väldigt grundläggande moment har lyst med sin frånvaro och det verkar vara ett återkommande problem i svensk politik. 

Lär av småföretagen

Det leder till att problem skjuts på framtiden. Och att de dåliga besluten läggs på hög. Om politiker trots allt skulle välja att genomföra en åtgärd även om det leder till negativa konsekvenser för samhället, som i detta fall bristande elsystem, vore det väl inte för mycket begärt att lägga upp en plan för hur detta ska kompenseras?

Det är dags för våra politiker att lära sig av alla landets småföretagare hur man gör en konsekvensanalys. Ni kan såklart kontakta oss för matchmaking. Vi råkar ha tiotusentals medlemmar som gärna delar med sig av kunskaper och erfarenheter.

Jennie Albinsson Läs fler krönikor från vår expert

Jennie Albinsson näringspolitisk expert med inriktning miljö och klimat
Fler nyheter från Företagarna