För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nedlagt Bromma vingklipper företagandet

Publicerad 23 apr 2021
Att lägga ner Bromma flygplats utan att först garantera en utbyggd kapacitet på Arlanda skulle innebära ett hårt slag mot svenska företags konkurrenskraft och regional utveckling.
Roland Magnusson/Shutterstock.com

Regeringen vill stänga Bromma flygplats så snart som möjligt och långt innan avtalet om driften med Swedavia löper ut år 2038. En utredning ska se över hur trafiken kan styras om från Bromma till Arlanda. Företagarna anser att det vore ett ogenomtänkt beslut.

− Regeringens hänvisade under presskonferens om Brommas nedläggning till en utbyggnad av Arlanda. Det är dock ytterst oklart om och när den kan ske, säger Företagarnas näringspolitiska expert Philip Thunborg.

Bromma viktig knutpunkt

För näringslivet har Bromma flygplats länge varit en viktig knutpunkt för att bindaphilip rund.png samman Sveriges regioner. Sverige är till ytan EU:s tredje största land och inget annat land i unionen har lika långt mellan landsändarna som vi har. Bromma flygplats fungerar som nav för företag i hela landet. Flygplatsens centrala placering är en viktig förutsättning för näringslivsutveckling utanför storstäderna och vice versa.

− Det finns ingen riksdagsmajoritet för en snabbavveckling av Bromma i nuläget. Om regeringen tänker gå vidare med det här beskedet måste omfattande investeringar i Arlanda ske snabbt och i diskussion med näringslivet både lokalt och regionalt, säger Philip Thunborg.

Vad vill regeringen med Arlanda?

En dialog försvåras dock av att regeringspartierna inte är eniga.

− Socialdemokraterna och Miljöpartiet är inte överens om vad en ökad kapacitet av Arlanda innebär, säger Philip Thunborg.

Sverige har en på många håll eftersatt infrastruktur, inte minst vad gäller järnvägsnätet, som leder till längre res- och transporttider och förseningar. Det gör det svårt för andra färdmedel att konkurrera med flyget. Åtminstone om utgångspunkten är att transporter ska kunna ske på ett snabbt och enkelt sätt oavsett var i landet man utgår från.

− Regeringens nedläggningsbeslut orsakar stor oro för våra medlemsföretag. För många småföretag är direktlinjen till Bromma affärskritisk, säger Philip Thunborg.

Garantera flygkapacitet 

Ett argument från regeringen för att avveckla Bromma flygplats är att resandet minskat samtidigt som debatten om flygets negativa miljöpåverkan debatterats allt livligare.

− Självklart ar det viktigt att ta hänsyn till klimatpåverkan, men att använda det minskade resandet under pandemin som en av anledningarna är inte tillfredsställande ur företagens perspektiv, säger Philip Thunborg.

Området vid flygplatsen är planerat att ge plats åt bostäder, vilket på sikt kan gynna Stockholms arbetsmarknad i form av nya bostäder och jobb. Företagarna anser dock att regeringen innan en eventuell förtida avveckling av Bromma flygplats måste komma överens om Arlandas framtid.

− Om det viktiga inrikesflyget och den tillgänglighet som Bromma flygplats erbjuder i dag försvinner måste Arlanda byggas ut och öka sin kapacitet för att kunna täcka upp behovet, säger Philip Thunborg.

 

Fler nyheter från Företagarna