headphones newspaper video-player
I mitten Anna Libietis, Företagarnas expert på integration och arbetsmarknad.

Systemfel utvisa personer med jobb

Det behöver bli mycket enklare för företag att uppfylla kraven för att ha personer med arbetstillstånd anställda. Det sade Anna Libietis, Företagarnas expert på integration och arbetsmarknad under ett Almedalsseminarium om kompetensutvisningarna.

Många företag brottas med problemet att det inte kan hitta rätt personer att anställa. Det bromsar utvecklingen i hela ekonomin. Trots det händer det gång på gång att personer förlorar arbetstillståndet på grund av små formella felaktigheter från arbetsgivarens sida. Följden blir att de tvingas lämna både jobbet och landet. Det får förödande konsekvenser för enskilda, för företag och för hela Sverige.

Vad behövs för att minimera utvisningen av utländska arbetstagare? Hur kan systemet och reglerna förbättras? Det var frågor som togs upp i Almedalen på torsdagen under ett seminarium arrangerat av föreningen för arbetstillståndstagare, WPHA Sweden. Företagarna har länge varit mycket kritiska till kompetensutvisningarna och Anna Libietis, vår expert integration och arbetsmarknad deltog i panelen.

– Reglerna för att anställa utländsk arbetskraft måste anpassas efter de mindre företagens förutsättningar. Behovet är stort men krånglet tyvärr ännu större, konstaterade Anna Libietis.

I vintras kom Migrationsöverdomstolen med två vägledande beslut om att en helhetsbedömning ska ligga till grund för återkallelse av arbetstillstånd. Men kompetensutvisningarna har inte upphört efter det.

– Alltför ofta utmålas det som att enskilda arbetsgivare inte skulle vilja göra rätt. Jag skulle vilja se någon typ av stödjande myndighet, inte bara en som kontrollerar, för att det ska bli enkelt att göra rätt”, sade Anna Libietis.

Stämningen på seminariet blev stundtals känsloladdad, eftersom personer som drabbats fanns på plats och kunde vittna om hur det är att hamna i kläm. Företagarna anser att kompetensutvisningarna måste upphöra.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD