För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Information om vinterns elförsörjning och manuell frånkoppling

Publicerad 6 sep 2023
Vintersäsongen är på ingång och det är viktigt för företag att vara förberedda för att säkerställa en stabil elförsörjning under de kalla månaderna. Vid ett informationsmöte fick vi ta del av information som kan vara bra för er företagare att veta om.

Här är några viktiga fakta om elförsörjning under vintern, manuell frånkoppling och tips för att undvika onödiga avbrott. Dock kan vi konstatera att läget ser bättre ut för kommande höst/vinter än förra säsongen. Läget är stabilare även för de länder som vi exporterar till, viket gör att det ser det bättre ut totalt sett. Visst, priserna kommer säkert att skjuta i höjden, men risken för att vi ska stå inför manuell frånkoppling verkar vara betydligt lägre. Dock vill jag passa på att ge ett par informationspunkter från mötet.

Fakta om vinters elförsörjning:

Ökad elförbrukning, under vintern ökar elförbrukningen på grund av uppvärmningssystem och belysning, vilket kan sätta press på elförsörjningen.

Sårbarhet för väderförhållanden, extrema väderförhållanden som snöstormar, isbildning och kyla kan orsaka strömavbrott och påverka elförsörjningen.

Lasttoppar, vid kalla temperaturer kan det uppstå "lasttoppar" när många företag och hushåll använder elförbrukningsintensiva apparater samtidigt, vilket kan överbelasta elnätet.

Manuell Frånkoppling:

Manuell frånkoppling är en åtgärd som eldistributörer kan vidta för att förhindra omfattande strömavbrott i händelse av överbelastning eller fel på elnätet. Detta innebär att vissa områden eller företag måste stängas av tillfälligt för att skydda elsystemet. Det är viktigt att förstå att detta kan ha negativ inverkan på företagsverksamheten. Dock kommer varningar ca ett dygn innan, så man vet att det finns risk för frånkoppling inom ett dygn.

I kommunen görs ett frånkopplingsschema för att skydda känslig verksamhet. Här kan vissa av er medlemmar vara med. Om ni vet med er att ni har en process som skadas ordentligt av en nedstängning, ta kontakt med er beredskapschef i kommunen.

Vad företagare kan göra för att vara förberedda:

Energiförbrukningsanalys: Utvärdera din företags energiförbrukning och identifiera de viktigaste områdena där elförbrukningen kan minskas under hög efterfrågan. Se till att viktiga processer kan effektiviseras.

Nödgeneratorer: Investera i nödgeneratorer för att säkerställa kontinuerlig elförsörjning vid strömavbrott. Detta är särskilt viktigt om ditt företag är kritiskt beroende av el.

Energilagring: Överväg att använda energilagringslösningar som batterier för att lagra överskottsel under lugnare perioder och använda den när efterfrågan är hög.

Planering för manuell frånkoppling:

Om manuell frånkoppling är en möjlighet, ha en plan för hur din verksamhet kan hantera det. Se till att viktiga processer eller system kan stängas av och startas om smidigt.

Kommunikation med elleverantörer. Ha en öppen dialog med din elleverantör. Få information om eventuella planerade frånkopplingar och vilka åtgärder de vidtar för att säkerställa en pålitlig elförsörjning.

Utveckla en nödplan, skapa en nödplan som inkluderar åtgärder för att hantera strömavbrott, inklusive hur du meddelar dina anställda och kunder om avbrott och hur du återgår till normal drift så snart som möjligt.

Att vara förberedd på vinterns elförsörjning och eventuell manuell frånkoppling är avgörande för att säkerställa att din verksamhet kan fortsätta att fungera smidigt och undvika onödiga avbrott.

 

Fler nyheter från Företagarna