För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Länsstyrelsen informerar

Publicerad 13 dec 2022
Information om upphandling av förbrukningsflexibilitet – målgrupp stora förbrukare av el.

Regeringen har gett Svenska kraftnät i uppdrag att genomföra upphandling av förbrukningsflexibilitet under höglasttimmar och under perioden 1 december 2022 till och med 31 mars 2023. De timmar som definierats som höglasttimmar är måndag-fredag kl. 08.00-10.59 och kl. 16.00-18.59. Målgruppen för upphandlingen är storförbrukare av el som till exempel industrier.

Upphandlingen av förbrukningsflexibilitet är inledd och kvalificering sker löpande för att på förhand välja ut leverantörer som ska få delta i upphandlingar avseende förbrukningsflexibilitet. Upphandlingen utgår från två modeller:

Alternativ 1: Aktören åtar sig att lämna prisberoende bud på den så kallade spotmarknaden för all eller delar av den el de vill köpa under vardagar mellan kl. 06-22. Budet ska vara på minst 1 MW för att vara relevant för upphandlingen. Om priset blir högre än budet åtar sig aktören att avstå från att handla.

Alternativ 2: Aktören åtar sig att köpa mindre mängd el under höglasttimmarna än de annars skulle ha gjort. Minsta åtagande är även här 1 MW per timme.

Eftersom denna upphandling ligger utanför Svenska kraftnäts normala mandat behövs särskilda tillstånd för att avtal med aktörer ska kunna tecknas. Detta i enlighet med EU:s nödförordning. Dels behöver EU-kommissionen godkänna upphandlingen, som ett statligt stöd, dels behövs ett godkännande från Energimarknadsinspektionen om att få finansiera kostnaderna för upphandlingen med kapacitetsavgifter.

Uppdraget har till syfte att minska bruttoelförbrukningen under de timmar då elförbrukningen är som störst och därigenom bidra till en att dämpa elpriserna samtidigt som försörjningstrygghetens stärks.

För mer information:

Fler nyheter från Företagarna