För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq

Lagar och regler på miljö- och klimatområdet

Välkommen till Företagarnas sida om lagar och regler inom klimatområdet på både nationell och europeisk nivå. Här erbjuder vi korta sammanfattningar av kommande och befintliga regelverk. Syftet är att ge dig som företagare en överblick över kommande klimatkrav och hur de kan påverkar små- och medelstora företag.

Hållbara produkter

Hållbarhetsrapportering

EU:s taxonomi

Taxonomiförordningen syftar till att allokera resurser till gröna investeringar, öka transparense...

Omställning av industrin

Hållbara transporter

Ökad klimatpremie

Klimatpremien infördes i oktober 2020 och är ett samlingsnamn för statligt stöd till företag, kom...

Laddinfrastruktur

Regeringen avsätter medel för utbyggnad och analyserar åtgärder för att främja laddmöjligheter i ...

Klimatklivet

Klimatklivet, stärkt av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU, utgör regeringens investeringss...