För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq

Fakta och länktips

Bra sajter att läsa mer om hållbart företagande

Läs och lär vidare! Här hittar du länkar till sidor med mer information inom olika områden relaterat till hållbarhet.

Agenda 2030

SDG Compass

SDG Compass guidar företag genom Agenda 2030-målen och hur de kan ha betydelse för din verksamhet. Guiden ger också förslag på indikatorer och innehåller ett rikligt register på olika verktyg framtagna av mängder av olika bransch-, sektor- eller frågerelaterade organisationer.

Klimat och miljö

Energi- och klimatrådgivningen

Erbjuder tips och råd om hur du kan minska din energianvändning, minska kostnader och samtidigt minska din miljö- och klimatpåverkan. Informationen är samordnad av Kommunförbundet Stockholms län.

Energimyndigheten

Här hittar du din kommunala energi- och klimatrådgivare. Du kan även få information om hur ditt företag kan effektivisera energianvändningen. 

Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Här finns lärande exempel och branschutmaningar.

Klimatsmart

Sökbar databas med förslag på klimatsmarta, miljövänliga och energieffektiva produkter och tjänster inom alla branscher.

MyClimate  - ZeroMission

ZeroMission är svensk representant för organisationen MyClimate, en icke-vinstdrivande stiftelse i Schweiz för klimatkompensation. Beräkna ditt fotavtryck och se över klimatpåverkan med hjälp av en enkel kalkylator. 

Sveriges nationella miljömål

Sveriges riksdag har antagit ett svenskt miljömålssystem som innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål, där näringslivet har en betydande roll. Miljömålen kan inkluderas i företagets arbete och bidra till insikt om hur miljöfrågorna kan hanteras.

Anti-korruption

Institutet Mot Mutor (IMM)

Institutet Mot Mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation. Här kan du läsa mer om olika frågor kring mutor, lagtext och ta del av Näringslivskoden, ett komplement till lagstiftningen.

Transparency International

Ideell internationell organisation som arbetar mot korruption. Ger fördjupad information om olika typer av korruption. Publicerar också årlig rapport om situationen i olika länder.

Mänskliga rättigheter

Business and Human Rights Resource Centre

En internationell, ideell organisation som har sökbart bibliotek med information om företag och specifika frågor. Syftet är att öka kunskap och sprida diskussionen om viktiga frågor som rör företag och mänskliga rättigheter. På engelska.

The Danish Institute for Human Rights
Danske Insitut for Menneske Rettigheder har utvecklat ett antal verktyg för företag som bla ger dig överblick över risker kopplade till mänskliga rättigheter. Det finns även en landguide och en guide med mallar för mänskliga rättigheter och företagande. Webbplatsen är på danska och engelska.

Leverantörskedja

RBA - Responsible Business Alliance

En internationell ideell organisation för elektronik-, detaljhandels-, bil- och leksaksföretag som har för avsikt att stödja rättigheter och välbefinnande för arbetstagare och samhällen som berörs av den globala försörjningskedjan. RBA har bla upprättat en gemensam uppförandekod och genomför utbildningar.

Design och produktutveckling

Hållbarhetsguiden

Tips om design som tankesätt, process och verktyg för att ta fram hållbara produkter, tjänster och affärsmodeller. En guide med stöd och inspiration för designers, produkt- och tjänsteutvecklare.

The Sustainability Guide

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign har tagit fram en internationell hållbarhetsguide där företag, designers och andra kan hämta inspiration och verktyg för att arbeta hållbart. Här finns verktyg och material för den som vill lära sig mer om ekodesign och som vill ställa om till en cirkulär affärsverksamhet.

Saknar du något?

Har du förslag på fler sajter som bör synas här? Mejla webb@foretagarna.se eller skriv till oss på Facebook eller Twitter.

 

Hållbarhet för din bransch

Här listar vi några av de många branschinitiativ som finns tillsammans med länkar till sidor med användbar information inom olika näringsgrenar. Kanske finns det fler för just ditt område?

Finans- och försäkringsverksamhet

SWESIF

Sveriges Forum för hållbara investeringar. Ansvarar bla för Hållbarhetsprofilen, ett fondfaktablad som beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar.

PRI – Principles for Responsible Investments

FN-stödda principer för ansvarsfulla investeringar om omfattar sex allmänna riktlinjer. Alla företag med investeringsverksamheter kan använda sig av de sex principerna och kan också välja att ansluta sig till PRI.

Fiskerinäringen

Marine Stewardship Council 

(MSC) är en oberoende ideell organisation som arbetar för att främja ett hållbart fiske. MSC har utvecklat en global miljöstandard för uthålligt fiske, Certified Sustainable Seafood. 

Handel

AMFORI

Globala affärsorganisation för öppen och hållbar handel med över 2 000 återförsäljare, importörer, varumärken och föreningar från över 40 länder. Erbjuder stöd att förbättra socialt ansvarstagande respektive miljöprestanda i hos leverantörer samt en gemensam plattform för hållbarhetsgranskning av leverantörskedjan.

FairTrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning med syfte att skapa bättre villkor för odlare, producenter och anställda.

International Council of Toy Industries

Organisation för leksaksindustrin som verkar för att förbättra etik och säkerhetsrutiner i leksaksfabriker.

IT- och telekom

TCO-Certifiering

TCO har tagit fram ett certifieringssystem som miljömärker IT-produkter. 

GESI - Global E-Sustainability Initiative

Ett internationellt företagssamarbete som syftar till sociala och miljömässiga förbättringar i elektronikföretagens leverantörskedjor.

RBA - Responsible Business Alliance

En internationell ideell organisation för elektronik-, detaljhandels-, bil- och leksaksföretag som har för avsikt att stödja rättigheter och välbefinnande för arbetstagare och samhällen som berörs av den globala försörjningskedjan. RBA har bla upprättat en gemensam uppförandekod och genomför utbildningar.

Kemi, hygien och kemitekniskt

Branschföreningen för industriell och institutionell hygien

Branschorganisation för produkter och system för professionell hygien, rengöring och underhåll. Erbjuder bland annat utbildningar och bevakar miljömärkningar och miljöregler.

ICCA

The International Council of Chemical Associations (ICCA) har startat initiativet ’Responsible Care’ för att förbättra och stödja branschens hållbarhetsarbete inom miljö, hälsa, säkerhet och trygghet.

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Företräder svenska och utlandsägda företag inom kemi, plast och materialbranscherna med gemensam vision för hållbar tillväxt: att utveckla industriella lösningar till de globala samhällsutmaningarna.

KTF - Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet

Branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför kemtekniska konsumentprodukter som kosmetiska produkter, tvättmedel och rengöringsmedel. Erbjuder bland annat utbildningar och bevakar miljömärkningar och miljöregler, samt har flera hållbarhetsinitiativ.

Livsmedelsbranschen

4C Association

En plattform för hållbar kaffeproduktion. Har utvecklat en uppförande kod och självgranskningsverktyg för aktörer i värdekedjan.

Bonsucro

Global organisation för hållbar framställning av sockerrör och sockerrör-relaterade produkter.

ETP - Ethical Tea Partnership

Medlemsorganisation för att förbättra hållbarhet, levnadsförhållanden och försörjningsmöjligheter för tearbetare och småbönder, och minska miljöpåverkan av teproduktion.

FairTrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning med syfte att skapa bättre villkor för odlare, producenter och anställda.

KRAV

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen antog sommaren 2013 ett Hållbarhetsmanifest för att belysa och driva sociala och miljömässiga frågor.

RTRS – Roundtable on Sustainable Soy

Internationell organisation som samlar de främsta producenterna i industrin med syfte att främja hållbar odling, produktion, processer och handel med soja.

RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil

Internationell organisation som samlar nära 40 procent av industrin med syfte att främja tillväxten och användningen av hållbara palmoljeprodukter.

SCP - Sustainable Coffee Program

Flerpartsinitiativ för att bidra till hållbara tillverknings- och inköps kaffe metoder för kaffe genom att investeringar i producentstödprogram som syftar till att förbättrade villkor, försörjning och öka hållbar avkastning för att möta en växande efterfrågan.

The European Food Sustainable Consumption and Production Round Table

Ett europeiskt samarbetsinitiativ där Europeiska kommissionen tillsammans med företag i hela värdekedjan. Verkar för hållbar livsmedelskonsumtion och produktion i Europa med ekologiska perspektiv i alla led i livsmedelskedjan.

The World Cocoa Foundation

Global stiftelse etablerad av kakao- och chokladföretag, förädlare, handlare och andra branschrelaterade intressenter. Arbetar för en hållbar industri och för bättre förhållandena för kakaobönderna genom forskning, utbildning och effektiv produktion.

UTZ

Erbjuder certifieringsprogram för bla kaffe, hasselnötter, te och kakao, samt spårbarhetssystem för RSPO-certifierad palmolja.

Mineraler, råvaruindustrin

EITI  - Extractive Transparency Initiative

Samverkansinitiativ som syftar till att stärka goda styrelseformer inom råvaruindustrin genom ökad öppenhet och socialt ansvarstagande bla genom en global standard för förbättrad förvaltningen av naturresurser.

ICMM – International Council of Mining and Minerals

Branschinitiativ som syftar till att skapa en hållbar produktion av mineraler och metaller. Har bla utvecklat 10 principer för hållbar utveckling.

The Kimberly Process

Ett initiativ mellan regeringar, näringslivet och det civila samhället som genom spårbarhet och ett certifieringssystem för rådiamanter försöker stävja produktion och försäljning av s.k. konfliktdiamanter.

RJC - Responsible Jewellery Council

En standard- och certifieringsorganisation för smyckesindustrin och dess leverantörskedja, inom guld, diamanter och platina. Arbetar för att främja etik, de mänskliga rättigheterna och social och miljömässig praxis genom bla en uppförandekod och ett certifieringssystem.

 

Resebranschen, Hotell- och Restaurang

 

ISO 20121

Kravstandard för ledningssystem för hållbarhet vid evenemang som utfärdas av SIS. Stockholms stad har även tagit fram en guide för hållbara evenemang. Hur hållbart är ditt evenemang?

Schysst resande

Nätverk för hållbar turism, genom till exempel informationsmaterial, utbildningar, seminarium och rapporter.

TravelLife

Branschinitiativ som hjälper för turistföretag och deras leverantörer att hantera och förbättra social och miljömässig påverkan genom att utveckla hållbarhetskriterier. Erbjuder utbildning, verktyg och certifiering för researrangörer, resebyråer och hotell.

Skogsbruk och träindustri

FSC- Forest Stewardship Council

En internationell medlemsorganisation som arbetar för ansvarsfullt bruk av världens skogar. FSC utvecklar standarder, skapar system för kontroll och har utvecklat FSC:s principer och kriterier.

PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification

Medlemsorganisation som främjar hållbart skogsbruk och förvaltning genom ett skogscertifieringssystem.

Textil- och konfektion

Better Cotton Initiative

Ideell organisation med stort antal företags- och institutionella medlemmar. Initiativet har som mål att göra bomullsodling mer lönsamt och mer miljömässigt och socialt hållbart. Har utvecklat Better Cotton Standard System.

Better Work

Ett samarbete mellan ILO och The International Finance Corporation (IFC) som syftar till att öka anslutningen till internationella arbetsnormer i globala leverantörskedjor. Läs mer här .

FLA- Fair Labor Association

En ideell flerpartsorganisation som arbetar för arbetstagarnas rättigheter och förbättrade arbetsvillkoren. Verkar särskilt för socialt ansvar och transparens i fabriker inom textil- och konfektionsindustrin.

GOTS - The Global Organic Textile Standard (GOTS)

Är en internationell produktionsstandard för ekologisk textilfiber med långtgående miljömässiga och sociala krav på innehåll och produktion

RBA - Responsible Business Alliance

En internationell ideell organisation för elektronik-, detaljhandels-, bil- och leksaksföretag som har för avsikt att stödja rättigheter och välbefinnande för arbetstagare och samhällen som berörs av den globala försörjningskedjan. RBA har bla upprättat en gemensam uppförandekod och genomför utbildningar.

Rena kläder

Rena Kläder är ett nätverk som arbetar för bättre arbetsvillkor för de som tillverkar våra kläder, skor och textilier.

Transport

Fair transport

Med Fair Transport vill Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

 Nätverk, organisationer och företagsplattformar som arbetar med hållbarhet

Text till underrubriker, dvs hela denna sida kan kopieras in: https://www.foretagarna.se/innehallsbank/riks/2016/januari/natverk-organisationer-och-foretagsplattformar-som-arbetar-med-hallbarhet/

Regerings- och myndighetssidor om hållbarhet

Här hittar du vägar för mer information kring hållbart företagande hos offentliga institutioner och myndigheter.

Miljömål.se

På miljömål.se kan du läsa om Sveriges miljömål och arbetet för att nå dem.

Upphandlingsmyndigheten

Frågor och information om hållbar upphandling? Här får du veta mer!

Energimyndigheten

Här kan du få hjälp med att effektivisera energianvändningen i ditt företag. Du hittar även din kommunala energi- och klimatrådgivare. Energimyndigheten stöttar också nya företag inom miljöteknik.

Verksamt

Samlad information från Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket med inspiration och tips om hållbart företagande.

Nationell handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter

Den nationella handlingsplanen syftar till att omsätta FN:s vägledande principer i praktisk handling på nationell nivå.

Naturvårdsverket

Erbjuder stöd i miljöarbetet genom vägledning och information. Avfallsförebyggande programmet visar tex vad företag praktiskt kan göra för att minska avfallet. Åtgärderna kan ge vinst både för ekonomi och miljö.

Kemikalieinspektionen

Vägledning för företag som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor och vilket ansar företag har för att produkterna inte skadar människors hälsa eller miljön.

Jordbruksverket

Information om frågor som berör jordbruk, miljö och klimat, från ett globalt perspektiv och om små frågor som berör det lokala som den biologiska mångfalden i ditt närområde.

Hållbart företagande

Här hittar du regeringens politik för hållbart företagande.

Certifieringar och ramverk

Här hittar du information om några av de certifieringar och olika internationella ramverk som finns på hållbarhetsområdet.

SIS – Swedish Standard Institute

Samordnar och driver standardisering i Sverige samt svenskt deltagande i internationellt standardiseringsarbete i ISO och CEN. Publicerar även handböcker och erbjuder utbildningar.

ISO 9001

En ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna relaterat till tex produktion, medarbetare, leverantörer eller kunder i ett företag eller en organisation.  Den innehåller krav som i sin tur baseras på sju principer inom bla ledarskap, kundfokus, processinriktning, medarbetarnas engagemang och relationer med intressenter.

ISO 14000 - En serie av internationella standarder för miljöledning.

ISO 14001 är en ledningssystemssystemstandard för miljö och är certifierbar. Därtill finns vägledningsstandarder för livscykelanalys, miljöredovisning, miljömärkning och miljödeklaration, miljökommunikation, mätning och rapportering av växthusgasutsläpp.

ISO 20400

Vägledande standard för hållbar upphandling som stöd till organisationer för att integrera hållbarhetshänsyn och kriterier inom inköp.

ISO 26000

En vägledande standard för socialt ansvarstagande som beskriver vad ditt företag eller organisation kan göra för att bidra till en hållbar framtid. Den bygger på sju grundläggande principer som tillsammans definierar begreppet socialt ansvarstagande.  Läs mer om ISO 26000 även här.

ISO 37001

ISO 37001 är en ledningssystemstandard mot mutor. Det anger krav och ger vägledning för ett ledningssystem som är utformat för att hjälpa organisationen att förebygga, upptäcka och hantera mutor samt uppfylla lagar mot mutor samt frivilliga åtaganden som är tillämpliga på organisationens verksamheter.

OHSAS 18001

Certifierbar kravstandard för ledningssystem för arbetsmiljö som omfattar uppföljning, utvärdering och redovisning

FR2000

FR2000 är ett svenskt integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

SA 8000

En ledningssystemsstandard för att frågor som barnarbete, diskriminering, tvångsarbete, hälsa och för att verksamheten och leverantörerna arbetar enligt de mänskliga rättigheterna. SA 8000 kan integreras enligt ISO 14001/9001. Social Accountability International 

IFC

The International Finance Cooperation är ett av Världsbankens fem organ. IFC har lanserat EHS Guidelines, generella och branschspecifika riktlinjer för miljö, hälsa och säkerhet utformade för att etablera norm främst för länder och regioner där det saknas lämpliga regelverk.

FN:s Global Compact

Global Compact är ett FN-initiativ som innehåller tio generella principer för företagens sociala ansvar. Principerna baseras på internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Företag kan ta stöd i principerna, men kan också välja att ansluta sig till initiativet. Hemsidan är på engelska.

Global Reporting Initiative - GRI

GRI är en oberoende internationell standardiseringsorganisation som utvecklar och ramverk och riktlinjer för hållbarhetsredovisning. GRIs ramverk finns i flera olika nivåer och företag kan använda sig av riktlinjerna för att strukturera och/eller rapportera sitt hållbarhetsarbete. Hemsidan är på engelska men riktlinjerna finns även översatta till svenska.

ILO - International Labour Organization

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.  ILO:s globala riktlinjer, konventioner, tas fram tillsammans med medlemsstater om anställnings-, arbetsvillkor och industriella relationer. 1998 antogs de sk kärnkonventionerna om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet:

  • föreningsfrihet, organisationsrätt och erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar (ILO 87 och 98)
  • avskaffande av diskriminering i arbetslivet (ILO 100 och 111)
  • avskaffande av alla former av tvångsarbete (ILO 138 och 182)
  • avskaffande av barnarbete (ILO 138 och 182)