För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq

Hållbart företagande

Vad är hållbart företagande?

Hållbart företagande innebär att skapa långsiktigt värde med en affärsstrategi som inte bara fokuserar på ekonomiska faktorer utan även etiska, sociala, miljömässiga och kulturella aspekter.

Enkelt uttryckt handlar alltså hållbart företagande om att lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang går hand i hand och genomsyrar alla delar av företagets verksamhet. För att företaget ska bli mer hållbart behöver alltså alla delar av verksamheten involveras. Det innebär bland annat minskad miljö- och klimatpåverkan, goda arbetsförhållanden och rena affärer, men också respekt för rättigheter och anpassade affärsmodeller.

Det är viktigt att utgå ifrån den egna verksamheten i hållbarhetsarbetet. Engagera sig, prioritera och ta ansvar utifrån företagets förutsättningar och verksamhet. I grunden ligger att företaget ser sin påverkan på samhällsutvecklingen och tar kontroll över, och är transparent med, riskerna i hela sin värdekedja. Det upp till dig och ditt företag att urskilja vad ditt företag behöver göra och hur ni ska arbeta.

Vinst och en tydlig affärsplan

Att driva ditt företag på ett hållbart sätt innebär att du använder dina resurser mer effektivt, förbättrar konkurrenskraften och stärker långsiktigheten. Genom att se ditt erbjudande från nya perspektiv kan du skapa nya affärsmöjligheter och nå nya kundsegment.

Med ett aktivt samhällsengagemang bygger du en långsiktighet i din verksamhet. Det stärker din marknadsföring och förbättrar relationer till anställda, finansiärer och kunder. Med hållbart företagande kan ditt företag generera hållbar vinst - för ägare, anställda och samhälle. Allt fler företag arbetar för att göra hela sin verksamhet mer hållbar.

Det handlar om att göra hållbarhet till en integrerad del av sin verksamhet. Genom att integrera perspektiven och låta en hållbar värdegrund genomsyra företagets affärskultur och relation till sin omvärld skapas värde, även utanför den egna verksamheten.

Alla företa behöver göra sin affärsanalys för att få tydliga indikationer på vilka förändringar som ger störst lönsamhet samtidigt som omställningen bidrar med väsentlig klimatnytta.

Varför hållbarhet?

I Företagarnas undersökning från 2022 Företagens hållbarhetsarbete är till stor del affärsdrivet. Att stärka företagets konkurrenskraft och öka lönsamheten tillsammans med ökade krav från kunder och förväntningar från allmänheten är bland de främsta anledningarna till att företagen bedriver ett hållbarhetsarbete. Det är tydligt att företagen ser affärsnytta av sitt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsarbetet stärker relationen till kunder, skapar nöjda medarbetare och gynnar marknadsföringen. Omkring fyra av tio företag uppger dessutom deras hållbarhetsarbete har bidragit till ökad lönsamhet. Samtidigt uppger åtta procent att hållbarhetsarbetet haft en negativ påverkan på företagets lönsamhet.

Många företag förknippar hållbarhet med ökade kostnader. Detta stämmer i många fall, eftersom det ofta krävs någon form av investering för en verksamhet att bli mer hållbar. De företag som upplever att arbetet haft en negativ påverkan på lönsamheten har sannolikt nyligen investerat i verksamhetens hållbarhetsarbete, medan de företag som upplever en positiv påverkan på lönsamheten har kommit så pass långt att de kunnat börja skörda frukten av sina investeringar. Kanske har de kunnat spara in kostnader för lokaler, maskiner eller transporter genom att bli mer energieffektiva eller fått nya kunder genom sitt fokus på hållbarhet.

Var tredje företag uppger att det påverkat verksamhetens administration och styrning i en positiv riktning, sannolikt tack vare att hållbarhetsarbetet inneburit en genomlysning av verksamheten vilket har lett till värdefulla lärdomar och effektiviseringar.

Sammantaget ser vi att hållbarhetsfrågan har blivit så pass utbredd att de företag som agerar hållbart kan dra stora konkurrensmässiga fördelar av sina insatser. Det inverkar positivt på efterfrågan av företagens erbjudande där hållbarhet påverkar valet av leverantör mer idag än för bara några år sedan, vilket är en trend som lär fortsätta.