För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

”När företag växer, växer Sverige”

Sverige står inför stora utmaningar – klimatkris, brottslighet och otrygghet. Sveriges företagare kan bidra med lösningar om vi får rätt förutsättningar, säger Fredrik Östbom, Företagarnas samhällspolitiska chef.
Publicerad 23 maj 2022

Företagarna arbetar för ett konkurrenskraftigt företagsklimat och en stark näringspolitik. Det gör vi 365 dagar om året och vi tar varje tillfälle som ges att berätta vad som behövs för att vi ska hamna där. Vi skriver debattartiklar, har möten med politiker, deltar i partidagar, tar fram rapporter, svarar på remisser med mera.

Till Företagarnas Valplattform

När vi träffar politiker berättar vi alltid att i Sverige har små och medelstora företag svarat för 4 av 5 nya jobb sedan 1990. Fler personer arbetar där än i någon annan kategori av företag eller organisationer. En politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd måste därför inkludera och uppmuntra till jobb- och värdeskapande i småföretag.

”För att lösa dagens och framtidens problem måste entreprenörer och innovatörer ges förutsättningar att uppfinna, upptäcka, starta företag och bedriva handel med varandra”

Samtidigt ser vi att Sverige står inför stora utmaningar. Klimatkrisen blir alltmer akut, brottslighet och otrygghet har tillåtits breda ut sig – vilket påverkar både individer och möjligheterna att driva företag – och utanförskapet har cementerats med omkring 800 000 människor som saknar självförsörjning.

För att lösa dagens och framtidens problem måste entreprenörer och innovatörer ges förutsättningar att uppfinna, upptäcka, starta företag och bedriva handel med varandra. Endast så kan företagare skapa förändring och lösningar på de ödesfrågor som annars hotar nuvarande och kommande generationer.

Företagare behöver goda och stabila ramvillkor och förutsättningar för företagande i hela landet. Ett bättre företagsklimat betyder fler arbetstillfällen, ökat välstånd och nya varor och tjänster som underlättar vardagen för alla. Företagarna vill främja svenska företags konkurrenskraft och verkar för att regelgivning, lagstiftning och beskattning utformas och tillämpas på ett sätt som gynnar ett fritt företagande.

Nu är det bara några månader kvar till valet i september. Vi har därför tagit fram en valplattform där vi har samlat hela 106 konkreta förslag för ett konkurrenskraftigt företagsklimat.

Dessa förslag ska vi sprida till politikerna inför valet. För det är bara genom att frigöra kraften i människor – entreprenörer och innovatörer – som vi får företag att växa. Och när företag växer – växer Sverige.

Företagarnas valplattform visar vägen framåt

Företagarna tar ett rejält grepp för att placera företagarfrågorna i fokus under den stundande valrörelsen.

Med hjälp av en valplattform har Företagarna listat 106 förslag som är angelägna för landets 500 000 företagare.

– Vårt huvudbudskap är att när företag växer – växer Sverige. För att lösa dagens och framtidens problem måste entreprenörer och innovatörer ges förutsättningar att uppfinna, upptäcka, starta företag och bedriva handel med varandra, säger Fredrik Östbom, Företagarnas samhällspolitiska chef.

Valplattformen pekar ut tre prioriterade reformområden: minskad regelbörda, sänkt skattetryck och tillgång till kompetent arbetskraft. Här krävs reformer som bidrar till att landets företagare kan fortsätta att skapa jobb och bidra till ökad tillväxt och välfärd.

Fler nyheter från Företagarna