podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Företagen redo att ge jobb åt ukrainare på flykt

Företagarsverige vill gärna erbjuda jobb åt ukrainska flyktingar. Men jobbskapandet skulle kunna gå betydligt snabbare om regeringen gav tydliga besked om vilka regler som gäller, menar Företagarnas expert.
Publicerad 20 maj 2022
Kriget i Ukraina har tvingat miljontals människor på flykt.

Catharina_B_G.jpgDet har nu gått tre månader sedan Ryssland inledde invasionen av Ukraina (24 februari). Ett krig som har resulterat i att cirka 35 000 flyktingar har sökt skydd i Sverige. Catharina Bildt Grape är Företagarnas expert på migration, integration och arbetsmarknad och hon följer utvecklingen på nära håll.

Hur har Sverige lyckats ta emot flyktingarna från Ukraina?

– Jag upplever att det finns en enorm uppslutning kring att ge stöd och öppna vårt samhälle för de människor som flyr det vedervärdiga som sker i Ukraina i dag. Engagemanget var starkt även under flyktingkrisen 2015, men det är ännu starkare i dag.

Är företagen redo att ställa upp med jobb till ukrainare på flykt?

– Ja, vi vet att många av våra medlemsföretag har ett stort behov av kompetens. Om man då kan lösa den kompetensbristen – åtminstone tillfälligt – genom att erbjuda en person på flykt en möjlighet till arbete, så har man lyckats åstadkomma väldigt många goda saker samtidigt.

Vad gör Företagarna?

– Företagarna och våra medlemmar vill bidra till att så många ukrainare som möjligt kommer in i det svenska arbetslivet. De som har kommit hit kommer med stor sannolikhet att bli kvar över en ganska lång tid, och under den tiden är det viktigt att de får en värdig och meningsfull tid i Sverige.

Vad krävs för att företagare och ukrainare ska mötas?

– Företagarna var tidigt ute och presenterade tio förslag som kan ge ukrainska flyktingar en bra start i Sverige. Vi kan väldigt mycket kring vad som fungerar och inte fungerar vad gäller mottagande av nyanlända. Vi försöker nu få igång initiativ som underlättar matchningen.

Och vad funkar inte i dag?

Regeringen måste bli tydligare. Om man vill att de ukrainska flyktingarna ska komma i arbete, då är man tydlig med vad som gäller. Att möjliggöra för subventionerade anställningar är ett förslag som Företagarna driver. Det skulle underlätta för de ukrainska flyktingar som står längre från arbetsmarknaden och sänka trösklarna så arbetsgivare vågar anställa.

”Våra medlemmar vill bidra till att så många ukrainare som möjligt kommer in i det svenska arbetslivet”

Hur hittar ukrainare och företagare varandra?

– Det är en av de viktigaste men också svåraste utmaningarna. Arbetet ser olika ut i olika regioner. Företagarna för dialog och samarbetar till exempel med organisationer som är duktiga på att hitta nyanlända, exempelvis Just Arrived och Beredskapslyftet. I Stockholm förs samtal med staden och deras initiativ Welcome house.

Hur funkar Arbetsförmedlingen?

– Tyvärr fungerar Arbetsförmedlingen alldeles för dåligt för att de ska kunna hantera den här typen av flyktingkatastrofer. Det beror framför allt på två saker: för det första att de inte lyckas göra snabba kompetenskartläggningar av nyanlända, och för det andra att företagen inte använder sig av Arbetsförmedlingen när de letar ny kompetens. Företagarna tror därför inte att jobben och matchningen kommer att ske i AF:s regi.

Hur kan jag som företagare bidra?

– Jag tycker att du som företagare ska kontakta de initiativ som finns för att matcha ukrainska flyktningar med arbetsgivare. Prata med dem som samlar ukrainska flyktingar och som försöker ta reda på deras kompetenser. Du kan också ringa arbetsmarknadsenheten i din kommun för att se om de har gjort en kompetenskartläggning av nyanlända flyktingar. Vi tror att matchningen måste ske lokalt och regionalt. Det kommer att se olika ut på olika orter.

Text: Per Manns.

Fler nyheter från Företagarna