podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

”Vi förbättrar framtidens städer med AI”

Anders Wester, är arkitekt och teknikexpert och brinner för stadsbyggnad och urban design trots att han själv kommer från landsbygden. Nu vill han bygga framtidens städer med hjälp av ai.
Publicerad 23 maj 2022
Foto: Cornelia Jönsson.

Det har varit en pandemi och folk har omvärderat sina behov. Ändå fortsätter framtidens städer att växa?

– Många uppskattar en närhet till varandra, till sina nöjen och till nödvändigheter. Jag tror att det alltid kommer att finnas en attraktion till städer. I framtiden finns det också möjligheter till större flexibilitet, med bättre reseinfrastruktur.

Hur ser du på begreppet smarta städer – vad är det egentligen?

– För mig är det en stad som kan ta sina beslut själv och lösa sina uppgifter själv. Att soptömning automatiskt sker när soptunnan är full, till exempel. Att staden får en aktiv roll i sig själv. Det tror jag att vi får se i framtiden.

Hur planerar vi för en stad i framtiden?

– När vi planerar stadsbyggnad gör vi det för nästa generation. Bilar kommer till exempel att prioriteras annorlunda i framtiden. Det gör att vi framöver planerar för att använda våra gator utan att fokusera just på körbanor och trottoarer. Det blir mobiliteten, hur vi tar oss framåt, som styr. Elsparkcyklar har till exempel fått en ny roll i dag och kanske har de flesta självkörande bilar i framtiden. Det är intressant att titta ur ett barns perspektiv, då finns det oändliga möjligheter hur vi i stället kan använda en yta.

Du ser till att AI ger oss en smartare stadsplanering?

– Jag jobbar på det snabbväxande företaget Spacemaker och vi förbättrar planeringen av framtidens städer med hjälp av AI. Det är ett sätt att i god tid och snabbare lösa problem som kan uppstå under byggprocesser. Men vi kommer ändå alltid behöva tänka framåt och vara beredda på vad som kan komma.

Du är arkitekt och teknikexpert?

– Ja, jag stödjer arkitekter och stadsutvecklare i att arbeta mer digitalt, där målet är en plats som når alla kvaliteter för att någon sedan ska älska den.

Byggbranschen står just inför en digitalisering?

– Byggbranschen har släpat efter när det kommer till digitalisering. Vi behöver våga ändra vårt sätt att arbeta – låta människan göra det människan är bra på och låta datorn göra det datorn är bra på. Det förbättrar arbetet med att forma framtidens städer.

Fler nyheter från Företagarna