För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Så blir firman klimatsmart

Kundernas krav på hållbart producerade varor och tjänster växer. Du som företagare måste hänga med i utvecklingen. Företagaren tipsar om hur du ställer om till ett hållbart företagande – utan att det stjäl för mycket resurser.
Publicerad 24 feb 2022
Illustration: Lisa Bodevik.

philip rund.pngEn växande andel av små och medelstora företag lägger i dag resurser på hållbarhet, visar en färsk undersökning bland Företagarnas medlemmar. Stärkt konkurrenskraft är ett av de viktigaste skälen till att företagen jobbar med frågan, enligt Företagarnas hållbarhetsexpert Philip Thunborg. Kundernas krav på hållbart producerade varor och tjänster växer, och de företag som vill tillhöra vinnarna måste vara beredda att ställa om. Trycket ökar från flera håll:

  • Konsumenterna väger allt oftare in hållbarhet när de handlar. Låg klimatpåverkan prioriteras hos 8 av 10 konsumenter, enligt Svensk Handels senaste hållbarhetsundersökning.

  • Storföretagen har skärpt kraven på hållbarhet hos sina leverantörer eller väntas göra det. Företag som lämnar hållbarhetsrapport förväntas redovisa nyckeltal kring klimatpåverkan, miljö, arbetsvillkor med mera, även i leverantörskedjan. Det ökar trycket på underleverantörerna att mäta och ta fram data från sin produktion. Stora företag som Ikea och Volvo ställer redan skarpa krav på olika certifieringar och inrapportering av mätdata från leverantörer – och fler har flaggat för att göra det.

  • Stat och kommuner ställer också hållbarhetskrav och förväntas göra det i växande grad. Regeringen har nyligen lagt fram ett förslag om att göra hållbarhetsaspekter obligatoriska vid offentlig upphandling.

Saknar kompetens

Samtidigt saknar många mindre företag den kompetens som behövs för att mäta, rapportera och ställa om produktionen i hållbar riktning. 3 av 4 småföretag jobbar med hållbarhet, enligt Företagarnas undersökning. Brist på resurser är det främsta hindret hos dem som inte hunnit så långt eller ens startat hållbarhetsarbetet.

Men det går att jobba resurssnålt med hållbarhet. Här är några tips:

Åtskilliga företag arbetar redan med hållbarhet utan att veta om det. Ett skäl är att begreppet är luddigt. Många förknippar det med miljö, men hållbarhet har också en social dimension. Miljö, personalfrågor, mänskliga rättigheter och antikorruption är de fyra områden som ingår i hållbarhet, enligt årsredovisningslagen som styr hur större företag rapporterar. Ett företag som dragit ner på bilresorna, eller antagit en jämställdhetspolicy, jobbar alltså redan med hållbarhet även om inte etiketten används. Philip Thunborg får ibland svaret: ”Jamen, det gör vi ju redan”, när han träffar medlemsföretag och ger konkreta exempel på hållbarhet.

Ta sig över tröskeln

För den som tycker att hållbarhet verkar krångligt och ännu inte jobbar med frågan handlar det om att ta sig över tröskeln. Philip Thunborg tipsar om att ”plocka de lågt hängande frukterna”. Åkeriet kan fundera över bränslesnålare transporter och restaurangen över hur mycket energi som går åt i köket.

Men för att få resultat behövs mer:

– Ska man komma i gång är det jätteviktigt att hela verksamheten är med på tåget. Man måste få med ledning, ägare och medarbetare. Om hållbarhet är något som ska ske vid sidan om blir det bara en jobbig grej, säger Philip Thunborg.

Viktigt är också att tidigt göra en kartläggning av företagets påverkan i hållbarhetsfrågor. Vägledning för detta finns på Företagarnas hemsida där det går att ladda ned en mall för så kallad självskattning. När den är ifylld finns en grund för att planera det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Det här kan dina kunder kräva:

Det finns flera hållbarhetsverktyg som det gäller att ha koll på. Ett eller flera kan bli krav från dina kunder.

Agenda 2030
FN:s hållbarhetsmål. Välj mål som passar din verksamhet.

GHG-protokollet
Få koll på din klimatpåverkan genom att kartlägga utsläppen av växthusgaser.

Science Based Targets (SBT)
Sätt mål för att reducera dina utsläpp för att nå FN:s klimatmål.

Branschverktyg
Finns flera olika, exempelvis Fair Transport, bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft, med flera. Genom att hänga på branschen mål kan du få mycket gratis.

Företagare och hållbarhet


En ny rapport från Företagarna, Företagens hållbarhetsarbete, ger en aktuell bild av hållbarhetsarbetet i små och medelstora bolag. Du kan läsa hela rapporten på företagarna.se.


9 av 10 småföretag tycker att det är viktigt att arbeta med hållbarhet.

3 av 4 har ett hållbarhetsarbete i gång.

8 av 10 företag inom handel, transport, hotell och restaurang jobbar med hållbarhet.

6 av 10 förbättrar kundrelationen med hållbarhet.

4 av 10 uppger att hållbarhetsarbetet förbättrat lönsamheten.

3 av 4 tillverkningsföretag uppger att de jobbar med hållbarhet.


Text: Sten Sjögren.

Fler nyheter från Företagarna