För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Så kan regelbördan minska

Petra Örjegren är ägare till ekonomibyrån Stabilisator med kontor i Östersund och Stockholm. För varje år ser hon hur regelbördan ökar för kunderna, som främst är mindre, ägarledda företag.
Publicerad 29 aug 2022

”Minska regelbördan – gör det enklare att driva företag!”

- Tiden våra kunder behöver lägga på administration bara ökar och utgör i dag närmare 25 procent av arbetstiden. Det är 10 timmar i veckan.

För varje ny lag eller nytt redovisningskrav kring exempelvis penningtvätt, anställning, arbetsmiljö och hållbarhet ökar arbetsbördan ytterligare.

- ­Det är dags att titta på nyttan kontra kostnaden. Regelbördan kostar svenska företag miljardbelopp varje år, konstaterar Petra Örjegren.

Pengar som kunde använts för jobbskapande och tillväxt, anser Petra, som ingått i den expertgrupp som 2021 tog fram det förslag till moderniserad bokföringslag som ännu väntar på riksdagsbeslut. Petra Örjegren är också andra vice ordförande i Företagarnas riksstyrelse.

Petra frågar: Kostnaden för den växande regelbördan har ökat med en miljard årligen sedan 2013 – vad vill ditt parti göra för att stoppa utvecklingen och förenkla företagarnas vardag?

Partierna svarar:

S - Vi överväger löpande hur regelverk och administrativa förfaranden kan behöva uppdateras och eventuellt förenklas. Ett enklare företagande handlar också om att myndigheter och kommuner ska vara lättillgängliga, serviceinriktade och att kontakter av olika slag ska kunna ske digitalt på ett enkelt sätt.

Mp - En stor del av den tid som företag lägger på administration läggs på myndighetskontakter. Vi vill framför allt se till att företag kan minska sin administration, genom smartare samordning mellan myndigheter. Sverige har här kommit långt genom digitalisering, men vi kan göra det ännu bättre.

V - Digitaliseringen måste kunna samordna olika former av regler som uppfattas som krångliga och betungande. Vi ser gärna att det som kan förenklas gör det. Det borde dessutom vara enklare att få stöd och startfinansiering i branscher som inte är överetablerade. Gärna mer stöd till företag som vill starta i de gröna näringarna!

C - Vi måste gå med röjsåg i regeldjungeln för att minska byråkratin och förenkla för företagare. Vi vill att Regelrådet får ökade resurser och befogenheter. Vi vill se tydliga direktiv till våra myndigheter om att arbeta mer med service och bättre kundbemötande i sina uppdrag.

M - Vi vill införa ett implementeringsråd i Regeringskansliet för att minska regelkrånglet från nationell och EU-lagstiftning. Moderaterna vill minska företagens regelbörda med 30 procent och att myndigheterna ska få ett regelförenklingsuppdrag. Vi vill också införa en tidsgräns för handläggningstiderna på svenska myndigheter samt förenkla 3:12-reglerna.

Kd - Ett övergripande mantra är att vi vill arbeta efter målet ”en regel in – två regler ut”. Exempel på vad vi vill förändra är: införa en garanti att företag bara behöver lämna en uppgift en gång till myndigheterna, stärka Regelrådet, inrätta ett förenklingsforum, reformera systemet med personalliggare och avskaffa kravet på hotelltillstånd.  

L - Tillståndsgivning ska förenklas. Samma information ska endast lämnas en gång till myndigheterna. Regleringsbrev för myndigheter ska tydliggöra det ansvar dessa har för näringsklimatet. Ett implementeringsråd ska granska hur lagar och regler implementeras och hur de påverkar konkurrenskraften. Ingen överimplementering av EU-direktiv. 

Sd - Regelverk och processer för tillstånd måste förbättras, effektiviseras och handläggningstider förkortas samt därmed avgifter minskas. Avgifter, handläggningstider och processer måste bli likvärdiga och förutsägbara samt myndigheter ges företagsgynnande uppdrag.

Fler nyheter från Företagarna