podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Ta krafttag mot brottslighet som drabbar företagare!

Joakim Dahlgren driver Persson Hyrmaskiner på sex olika platser i västra Sverige. Brottsligheten är ett stort problem för företaget. Nu svarar partierna på hur de vill stoppa brottsvågen mot företagare.
Publicerad 29 aug 2022

”Ta krafttag mot den brottslighet som drabbar företagare!”

- Vi polisanmäler drygt 150 brott om året, det är allt från småstölder till att någon försöker stjäla en stor grävmaskin. 

Men mörkertalet är betydligt större. Persson Hyrmaskiner polisanmäler sällan it-relaterade brott, exempelvis bedrägerier, eftersom de endast kan anmälas via telefon till polisen (114114) och där är telefonköerna ofta mycket långa.

- Vi har inte tid att sitta i kö hos polisen – och det är dessutom svårt att få ut någon försäkringsersättning för bedrägerier, säger Joakim.

Brotten får stora konsekvenser, både ekonomiskt och personligt.

- Att bli utsatt för brott varje vecka tar på krafterna. Vi har en medarbetare som i princip jobbar heltid med att hantera polisanmälningar och försäkringsärenden. Men det jobbigaste är att samhället inte verkar bry sig om den här utvecklingen.

Joakim frågar: Att drabbas av flera brott varje vecka är ett växande problem för mig som företagare – vad vill ditt parti göra för att vända den här utvecklingen?

Partierna svarar:

S - Det behövs såväl fler poliser och högre straff som ett brottsförebyggande arbete. Vårt mål är 10 000 fler polisanställda till 2024 och vi är på god väg att nå det målet. Det kommer dock inte att räcka och vi kommer att gå vidare med ytterligare satsningar. Vi har höjt ett 70-tal straff och är beredda att fortsätta förändra straffen.

Mp - Företagare ska inte tvingas utstå våld och trakasserier. I regeringen presenterade vi därför tillträdesförbudet till butiker. Vi behöver fler poliser som kan förebygga och utreda brott och lagstifta om ett ansvar för kommunerna att arbeta förebyggande. Vi vill också skärpa minimistraffet för rån och begränsa den så kallade mängdrabatten.

V - Företagare har ofta en utsatt position, så det är det viktigt att ensamarbete sker vid så få tillfällen som möjligt. Polisen måste arbeta brottsförebyggande i sitt lokala område för att minska utsattheten för företagare. Ekonomisk brottslighet drabbar ofta företag – viktigt är att polisen och Ekobrottsmyndigheten ser till att den ekonomiska brottsligheten tas på allvar.

C - Polisen ska vara närvarande i hela landet och brott mot företagare ska lagföras och följas upp med särskilda resurser. Brott ska inte läggas på hög. Vi vill se över lagregleringar kopplade till trakasserier på privat mark och öka tryggheten för företagare. BRÅ bör därför få i uppdrag att ta fram kunskap om brott mot företag.

M - Vi vill vidta mönsterbrytande åtgärder mot gängen, bland annat dubbla straff för gängkriminella, anonyma vittnen och ökad övervakning. Kriminella som hotar, trakasserar och förstör för företagare ska bort från gatorna. Vi satsar också kraftigt på Åklagarmyndigheten och på många fler polisanställda.

Kd - Fler poliser behövs för att förebygga och utreda brott. Många har slutat av andra skäl än pension. Vi vill locka tillbaka dem med en lönebonus, regeringen har sagt nej. Vi vill öka Tullverkets befogenheter att gripa in mot stöldgods som lämnar landet, kriminalisera ringa stöld (snatteri) och se till att polisen prioriterar bedrägeribrott.  

L - Både brottsbekämpning och effektivare förebyggande arbete. Straffen höjs samtidigt som socialtjänsten ges befogenheter att ingripa tidigt mot unga i riskzonen. Vässa den nya lagen om tillträdesförbud så att brott och trakasserier oftare leder till tillträdesförbud. Utbyggd polis till drygt 30 000 jämfört med dagens 21 000.

Sd - Vi budgeterar kraftigt på bland annat riktad lönesatsning och betald utbildning till polisen. Ordningsvakter behöver bli fler, det myndighetsgemensamma arbetet mot internationella stöldligor ökas och tullen stärkas. Tillståndsprocessen gällande kameraövervakning behöver underlättas och ”tillträdesförbudet” säkerställas så att det i praktiken genomförs.

Fler nyheter från Företagarna