För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Tobias vill skapa ännu fler jobb

Tobias Lindfors driver bemannings-, vikarie- och rekryteringsföretaget StudentConsulting, en koncern där även Pite Havsbad Group ingår. Han vill se sänka kostnaderna för att anställa unga och långtidsarbetslösa. Nu svarar politikerna på hur de ser på saken.
Publicerad 29 aug 2022

”Sänk kostnaderna för att anställa unga och långtidsarbetslösa!”

Tobias menar att den höga kostnaden att anställa är ett av skälen till att sysselsättningen inte ökar tillräckligt bland utrikesfödda och personer med låg utbildningsbakgrund. Dessutom visar en rapport från Ekonomifakta att Sverige har den fjärde högsta ungdomsarbetslösheten i Europa. påpekar Tobias.

- Senaste året har vi tillsatt 17 406 heltidsjobb, säsongs- och extrajobb. För många är dessa säsongs- och extrajobb viktiga instegsjobb på arbetsmarknaden, säger Tobias.

Med sänkta anställningskostnader för unga och långtidsarbetslösa kommer fler ut i jobb.

- Kan säsongs- och extrajobb även kombineras med studier blir det en win-win. Företagen får extrapersonal som kompletterar de egna anställda, och studenterna får erfarenhet och meriter som gör det enklare att få heltidsjobb efter avklarade studier.

Tobias lösning för att få fler i arbete är att sänka arbetsgivaravgiften (som i normalfallet uppgår till 31,42 procent):

- Pensionärer har 10,21 procent i arbetsgivaravgift, för unga och långtidsarbetslösa borde den löpande vara på samma nivå eller ännu lägre.

Tobias frågar: Hur vill ditt parti sänka kostnaderna för att anställa?

Partierna svarar:

S - Arbetsgivaravgiften finansierar våra socialförsäkringar och är också en del av skatteintäkterna som finansierar den generella välfärden. Det finns inget utrymme för skattesänkningar med tanke på de investeringsbehov och utmaningar Sverige har. Att sänka arbetsgivaravgifter är en dyr och ineffektiv metod för att skapa fler jobb.

Mp - Vi vill permanenta växastödets omfattning till två anställda, såsom det varit under pandemin. Det är viktigt för oss att det är billigare att anställa i små företag.

V - Vänsterpartiet vill att staten tar över sjuklöneansvaret för företag med upp till 10 anställda, för att sedan ta delar av summan i nedtrappning upp till 15 anställda.

C - Vi är Sveriges småföretagarparti och har genomfört stora reformer. Vi vill fortsätta att sänka kostnaderna för att anställa, framför allt för långtidsarbetslösa och unga, genom betydligt lägre arbetsgivaravgifter. Det behövs därutöver en bred skattereform som boostar företagsklimatet ytterligare och skapar fler jobb.

M - Moderaterna satsar på förstärkta nystartsjobb, vilket innebär kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter för den som anställer nyanlända och långtidsarbetslösa.

KD - Inom ramen för nystartsjobben vill vi sänka arbetsgivaravgifterna. Nystartsjobben riktas mot personer som varit arbetslösa länge. Det är ett sätt att få bukt med långtidsarbetslösheten, få fler i arbete och minska utanförskapet. 

L - Ny anställningsform med lägre ingångslön och slopad arbetsgivaravgift för unga och nyanlända. Höjt tak i FoU-avdraget som sänker arbetsgivaravgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling. De företagare som går från inga till upp till tre nya medarbetare ges reducering av arbetsgivaravgift de första två åren.

SD - Vi vill utöka och permanenta Växastödet samt att den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för företag med upp till två anställda ska utvidgas till att omfatta upp till tre anställda och göras permanent.

Fler nyheter från Företagarna