För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Åse söker svar om kompetensbristen

Åse Esselius är vd för Turab i Nässjö som tillverkar och underhåller turbiner för småskalig vattenkraft. När erfarna verkstadstekniker närmar sig pensionen har företaget svårt att rekrytera utbildade svetsare, CNC-operatörer eller servicetekniker som kan ta över.
Publicerad 29 aug 2022

- Skolbänkarna gapar tomma, det finns helt enkelt inga ungdomar som utbildar sig inom verkstadsteknik. Vi har mycket svårt att hitta kompetent personal att anställa, säger hon.

Utmaningarna är desamma för andra företagare på det småländska höglandet – och resten av landet. Bristen härleder hon till en okunskap. Åse Esselius menar att insikten om hur viktiga de verkstadstekniska jobben är för Sverige har tappats bort i utbildningspolitiken.

- Yrkesstatusen inom verkstadsindustrin måste återupprättas. Utbildningarna måste bli tillräckligt spännande så att ungdomar vill söka sig dit. Lärlingsprogram skulle också vara ett sätt att nå ut till dem som hellre vill arbeta med händerna än sitta i skolbänken, säger hon.

Åse frågar: Vi har en alarmerande brist på utbildad arbetskraft inom verkstadsindustrin. Hur vill ditt parti komma tillrätta med kompetensbristen på arbetsmarknaden?

Partierna svarar:

S - Att människor har rätt utbildning och kompetenser är avgörande för att klara kompetensförsörjningen. Därför behövs en aktiv arbetsmarknadspolitik som både ger stöd och ställer krav – och som dessutom innefattar en bred verktygslåda av arbetsmarknadspolitiska åtgärder som hjälper människor till, eller i riktning mot, en varaktig anställning. 

Mp - Vi behöver rusta människor för de lediga jobb som finns. I dag har vi en arbetsmarknad med både många lediga jobb, och många personer i arbetslöshet. Därför måste vi satsa brett på utbildningar som möter arbetsgivarnas behov av kompetens, både nu och i framtiden. Det gäller inte minst de nya gröna jobben som växer fram över hela landet. 

V - Att hitta arbetskraft med rätt kompetens kommer nästan alltid upp som påtalat problem när vi besöker företag och frågar om deras situation och utmaningar. Svaret blir att vi måste få till fler yrkesutbildningar som matchar efterfrågan. Det behövs mer resurser till olika former av utbildningar.

C - Kompetensförsörjning är en nyckel för att småföretag ska kunna växa. Vi vill därför se reformer som belönar praktisk kunskap samt en stärkt samverkan mellan näringsliv och utbildning. Vi vill se ett YH-lyft där yrkeshögskolan stärks och värna arbetskraftsinvandringen. Dessutom ska det vara billigare att anställa och löna sig att jobba!

M - Bidragstak och sänkt skatt på lägre inkomster så att det lönar sig bättre att ta de jobb som finns. Vill vill stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv genom prao, stärkt yrkesvägledning och lärlingsplatser. Vi vill också reformera reglerna för personaloptioner för att företag ska kunna locka till sig kompetent personal.

Kd - Arbetslinjen ska värnas, det ska alltid löna sig att ta ett jobb. Det behövs också åtgärder för att öka anställningsbarheten bland de som står långt ifrån arbetsmarknaden, bland annat fler platser på yrkesvux och förstärkt SFI med yrkesutbildning. Vi vill även införa en flyttpeng för arbetslösa som flyttar dit jobben finns. 

L - Höjd kvalitet genom hela utbildningssystemet. Bygg ut antalet platser på yrkeshögskolan och skapa en ny yrkesskola vid sidan av yrkesvux för den som inte har gymnasiebehörighet. Vi vill införa ett bidragstak och en ny anställningsform med något lägre ingångslön och slopade arbetsgivaravgifter för unga och nyanlända.

Sd – Det behöver bli billigare och lättare att starta företag, mer gynnsamt att expandera verksamheten samt mer lönsamt att gå från bidrag till arbete. Utbildningspolitiken är avgörande för att företag ska få tag på rätt kompetens. De naturvetenskapliga ämnena behöver prioriteras för att möta industrins behov.

Fler nyheter från Företagarna