podcast news play företagaren I media förmån faq

”Var beredd på förnekelse, försvar och ilska”

Åsa-Malin Sandström, beroendecoach på Välj ett nytt liv, som utbildar chefer i drog- och beroendeproblematik, ger här sina främsta tips till ledare.
Publicerad 4 apr 2022

Varför är det viktigt att som arbetsgivare ta upp misstankar om alkohol- eller drogberoende?

– Du måste gripa in enligt arbetsmiljölagen, du som arbetsgivare har en skyldighet att erbjuda en adekvat insats. Förutom det lagliga kravet är det viktigt för själva företaget, eftersom medarbetares missbruksproblematik förr eller senare kommer att drabba företaget och dess verksamhet.

Men har jag som företagare verkligen att göra med om min personal dricker på sin fritid?

– Om en person har utvecklat ett beroende ska man vara medveten om att det kommer att bli värre om inget görs. Substansberoende är en progressiv sjukdom. Det kommer att spilla över i form av ökad frånvaro, minskad prestation och negativa personlighetsförändringar. Medarbetaren kan i slutänden komma påverkad till arbetsplatsen och utgöra en säkerhetsrisk.

Vad ska man göra om man misstänker att en medarbetare har en beroendeproblematik?

– Var beredd på förnekelse, försvar och ilska. Var beredd på bortförklaringar och ursäkter. Men vik inte ner dig. Som chef behöver du ta upp frågan, säga att du är orolig – och sedan koppla in en extern hjälp som fattar beslut om fortsatt behandling.

Vilket är det vanligaste misstaget man som chef gör om en medarbetare har ett missbruk?

– Att inte ingripa alls. Att ge sig in i diskussioner och lyssna på bortförklaringar och ursäkter. Att ge chans efter chans. Det smartaste man som företagare kan göra är att ha en drogpolicy och att hålla sig till den.

Text: Anna-Maria Stawreberg.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.