podcast news play företagaren I media förmån faq
Pirjo Unnerstad, hr-ansvarig på Ikano Bostad, har mångårig erfarenhet av svåra samtal. Foto: Cornelia Jönsson.

När medarbetare missbrukar

En medarbetare med missbruksproblem blir ett problem för hela företaget. Och enligt lag är du som arbetsgivare skyldig att gripa in. Frågan är bara hur du tar det där jobbiga samtalet.
Publicerad 4 apr 2022

Du har en känsla av att något är galet. Tycker att din medarbetare inte visar samma skärpa som förr. Han eller hon ger plötsligt ett osammanhängande intryck och luktar det inte lite alkohol också?

– Man brukar säga att ungefär 20 procent har någon form av missbruksproblematik. Det innebär att det är ett problem som de flesta företagare någon gång ställs inför, säger Pirjo Unnerstad, hr-ansvarig på Ikano Bostad, ett företag med ungefär 500 anställa i Sverige och Danmark.

Det är alltså ett relativt vanligt problem som man som arbetsgivare bör förbereda sig för att man någon gång kommer att behöva hantera. Ändå är det ett tabubelagt område.

– Vi på Ikano Bostad skiljer oss inte från andra företag på det här området. Däremot är bygg- och fastighetsbranschen omgiven av en rad säkerhetsföreskrifter, vilket gör det än viktigare att snabbt ingripa om man misstänker att en medarbetare har problem, säger hon.

”Modiga chefer vågar ingripa – för det kan rädda liv”

Pirjo Unnerstad jobbat i branschen i trettio år. Tjugo år på Skanska och tio år på Ikano Bostad. Det innebär att hon under årens lopp arbetat tillsammans med en lång rad anställda, och under en medarbetare med missbruksproblem.

– Vi kan inte ha människor som är påverkade på våra arbetsplatser, och vi måste ständigt tänka i termer om säkerhet. Dessutom är alkoholism klassat som sjukdom, vilket innebär att vi har ett arbetsgivaransvar, säger Pirjo.

Men, därmed inte sagt att det är enkelt att gripa in. För att ta upp misstankar om att en medarbetare har någon form av missbruksproblematik är svårt, det vet Pirjo Unnerstad av egen erfarenhet.

– Jag har förstått att det är vanligt att chefer duckar, inte låtsas se och därmed inte heller ingriper. Men modiga chefer vågar ingripa – för det kan rädda liv, säger hon.

Hon konstaterar att vi alla säkert någon gång haft den där kollegan som kan vara svår att få tag på, försvinner utan att meddela, kommer för sent till mötena, har problem med humöret och rör till det. Att vi alla jobbat med någon som sjukskriver sig varje måndag och som inte dyker upp när det verkligen gäller.

– Det är naturligtvis svårt att ingripa eftersom det, åtminstone i början av missbruket, handlar om ett gränsland mellan privatlivet och arbetslivet. Man är rädd för att lägga sig i, helt enkelt. Slår bort misstankarna genom att tänka att ”är det verkligen min business vad medarbetarna gör på sin fritid, eller kan alla dessa beteenden vara ett tecken på ohälsa och stress hos medarbetaren?”, säger hon.

Och visst. Det är självklart okej att ha en medarbetare som festar till det på helgen. Men så fort festandet spiller över på arbetet blir det en angelägenhet för arbetsgivaren.

– Som chef har du alltid någon form av relation med din medarbetare. Att då kliva in och ställa frågan ”hur mår du egentligen?” kan kännas obehagligt. Kanske är du rädd för att förstöra relationen – men det är tvärto. Genom att visa att du bryr dig stärker du relationen, säger Pirjo Unnerstad.

Just detta, att visa att man bryr sig, och att man som chef är modig nog att ta detta jobbiga samtal av omtanke mot medarbetaren, spelar stor roll för den framtida relationen.

– Visa att du är orolig. Att du har sett vissa saker som tyder på en missbruksproblematik. Men var beredd på att du kommer att mötas av både ilska och total förnekelse, och då kommer du att behöva vara en jobbig chef, säger Pirjo Unnerstad.

På Ikano Bostad har man en drogpolicy att luta sig mot, något som gör det lättare att ingripa när man misstänker att en kollega har någon form av beroendeproblematik.

– Vi har infört slumpmässiga drogtester och har utbildat alla. De har fått lära sig att se tidiga signaler på missbruk. Vi har ett medarbetarstöd där man anonymt kan ringa och ett samarbete med Ljung & Sjöberg, ett tjänsteföretag inriktat på alkohol- och drogproblematik, säger Pirjo Unnerstad.

”Alkoholism är klassat som sjukdom, vilket innebär att vi har ett arbetsgivaransvar”

På Ikano Bostad har alla anställda skrivit under företagets uppförandekod, vilket bland annat innebär att man frivilligt måste delta i de åtgärder som erbjuds om man konstaterat att personen i fråga har problem med alkohol eller andra droger.

– Om man inte deltar i sin egen rehabilitering och de åtgärder som man kommit överens om, oavsett om det handlar om möte med beroendeläkare, medicinering, AA-möten, samtal eller rehab-hem, kan det vara skäl nog att säga upp personen i fråga, säger hon.

Pirjo Unnerstads tips är att man som chef ska ta hjälp av hr och företagshälsovården eller liknande om man misstänker att en medarbetare är beroende. För som chef är man expert på att vara just chef, inte expert på drog- eller alkoholmissbruk.

– Men mitt viktigaste råd är att våga ta upp ämnet. Ju tidigare man tar upp det, desto enklare är det att åtgärda. Om en medarbetare kommer till arbetsplatsen påverkad, då har det gått mycket långt.

Text: Anna-Maria Stawreberg.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.