podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren
Belinda Bagger blev utsedd till Årets påverkare i Företagarnas tävling Årets Förening.
Foto: Emil Malmborg
Jacob Eriksson vill se krafttag mot brott. Foto: Mikael Göthage.
Anita Roll vill att politikerna fokuserar på minskad regelbörda.
Foto: Nils Löfholm

Nu börjar valkampen

Det är ett år till riksdagsvalet 2022. Tidningen Företagaren frågade några företagare om vilka näringspolitiska frågor som de vill se på valaffischerna nästa år. Det handlar om kampen mot brottsligheten, regelkrångel och svårigheten att hitta nya medarbetare.
Publicerad 10 sep 2021

Belinda Bagger, företagare och ordförande i Företagarna i Bjuv:

Varför är frågan viktig för dig?

”Jag tror att ett närmare samarbete mellan företag och skola kan bidra till att lösa den kompetensbrist som många upplever som ett stort problem. Och jag tror att nyckeln till förändring är att satsa på samarbete mellan företagare, lärare och elever. Vi måste få ungdomarna motiverade, intresserade och engagerade till att inte bara gå till skolan varje dag – de måste också förstå vad vuxenlivet och arbetslivet innebär.”

Hur driver Företagarna frågan i Bjuv?

”Sedan flera år tillbaka finns vi på plats i skolan, föreläser och erbjuder praktikplatser. Vi anordnar yrkesspeeddejting och yrkesmässor. Mötena skapar ofta en aha-upplevelse både hos skolelever och företagare. Det känns väldigt bra! Samtidigt för vi samtal med både politiker och tjänstemän på barn- och utbildningsförvaltningen samt lokala kommunpolitiker.

Varför är det en viktig samhällsfråga?

”Vi bidrar till att skapa motivation hos ungdomarna, vi visar vilka möjligheter det finns i arbetslivet. Man ska komma ihåg att det finns många ungdomar som kommer från hem där ingen av föräldrarna har ett arbete. Det är viktigt att visa på möjligheterna och skapa förebilder. Näringslivet vinner på det, eleven vinner en framtid och hela Sverige vinner välstånd.”

Vilka utmaningar möter du?

”Vi har en bra dialog med kommunen och syokonsulenterna, men vi behöver komma närmare lärarna. Vi måste få in mer näringslivutbildning i läroplanen och det är en fråga som måsta drivas på riksplanet.”

Vilka effekter har ditt och Företagarnas engagemang haft?

”Det är helt klart så att vårt engagemang har skapat en tätare och bättre relation med kommunledningen. Vi visar att vi företagare vill vara en aktiv och engagerad del av kommunen. Attityden till företagare har förändrats till något positivt.”

Anita Roll, ordförande i Företagarna Stockholms stad och Företagarnas representant i näringslivets nämnd:

Varför är frågan viktig för dig?

”Jag drabbades själv av de problem som de så kallade 3:12-reglerna innebär för oss företagare. Det var 2005 som jag fick en fråga om att sälja mitt bolag och i samband med värderingen dök 3:12-reglerna upp. Det var en ganska enkel affär, ett konsultbolag med ett 20-tal anställda. Trots att jag vände mig till revisorer, experter och myndigheter så var det ingen som lyckades förklara vad reglerna innebär eller hur de skulle påverka mig om jag avyttrade bolaget. Efter mycket arbete och många fakturor så kunde vi ändå inte komma fram till vilket värde som gällde. Samtidigt upptäckte jag att 3:12-reglerna ändras från år till år och man tar sig friheten att ändra reglerna retroaktivt. Det är en ren provokation mot oss företagare.”

Varför är det en viktig samhällsfråga?

”Samhället mår bra om fler företagare vågar utveckla sina företag. Vi skapar skatteintäkter som bidrar till vår gemensamma välfärd. Men det finns massor av krångliga och obegripliga regler, inte minst inom det skatte- och arbetsrättsliga området, som hindrar företag från att växa och anställa. Men det värsta är ändå attityden. Man anser sig kunna ändra regler och skapa nya regler hejvilt utan att fråga oss eller ha en förankring bland dem som drabbas.”

Har det blivit enklare att driva företag?

”Tidvis har det blivit bättre – men det har blivit sämre under de senaste åren. Jag upplever att det regelförenklingsarbete som påbörjades för några år sedan har lagts helt på is. När näringsminister Ibrahim Baylan (S) tillträdde var han full av energi och då fanns det en ambition att förenkla en företagares vardag – men därefter har det ju inte hänt någonting. Det behövs att någon på rikspolitisk nivå äger och driver frågan. Tack och lov för Företagarna och den juridiska rådgivningen som vi företagare kan vända oss till i svåra och problematiska situationer.” 

Jakob Eriksson, företagare och förtroendevald i Företagarna Göteborg:

Varför är det din hjärtefråga?

”Samhället har lämnat oss företagare i sticket. Det saknas utredningskapacitet då vi utsätts för förtal, hot, osund konkurrens, ekonomiska påtryckningar eller återkommande stölder och snatterier. Utredningar läggs ned lika snabbt som de kommer in, vilket gör att känslan av meningslöshet för att anmäla ökar. Den politiska debatten om “tuffare straff” är lika tandlös som barnuppfostran utan uppföljning av uppsatta regler.”

Hur upplever du otryggheten bland företagare?

”Frågan blir allt mer akut, inte minst i Göteborg. Brottsligheten förekommer på alla nivåer och det är en samhällsutmaning som verkligen engagerar våra medlemmar. Trygghetsfrågan är enormt komplex och påverkar företagare på så många olika sätt. Om du inte kan få hjälp av samhället tvingas företagare till att driva vissa frågor civilrättsligt, men det är en väg som få har råd eller orkar gå då man riskerar att stå för hela kostnaden själv.”

Vilka åtgärder krävs?

”Vi behöver inte strängare straff, det är samhällets utredningskapacitet som inte räcker till. Polis, åklagare och myndigheter saknar resurserna att utreda brott mot företagare. Anmälningar läggs på hög för att lite senare skrivas av utan åtgärd. Ökar inte samhällets insatser för så kommer allt fler företagare börja ifrågasätta vad de egentligen får för sina skattepengar."

Text: Per Manns.

Fler nyheter från Företagarna