podcast news play företagaren I media förmån
Annika Stenberg, generaldirektör, Bolagsverket och Maria Mindhammar, generaldirektör Arbetsförmedlingen.

Ny granskning: bästa och sämsta myndigheterna

Nu har Sveriges företagare fått sätta betyg på hur de upplever service och bemötande hos 14 av Sveriges myndigheter. Bolagsverket hamnar i topp och Arbetsförmedlingen i botten.
Publicerad 16 sep 2021

Det är många företagare som vittnar om att bemötandet hos Arbetsförmedlingen inte lever upp till deras förväntningar. Det är också en bild som bekräftas i Företagarnas senaste myndighetsranking.

Företagaren kan redan nu berätta att granskningen visar att Arbetsförmedlingen är den myndighet där Företagarnas medlemmar upplever att de får den sämsta servicen.

Bättre går det för Bolagsverket, som återigen hamnar i topp i Företagarnas myndighetsranking.

– Vår undersökning är en kvalitetsmätning som visar om våra myndigheter ger det bemötande och den service som företagare förtjänar, säger Helena Fond, Företagarnas expert på regelförenkling.

I undersökningen har företagare fått sätta betyg (1–5) på hur de upplever kontakterna med 14 olika myndigheter.

– Det är fortfarande många myndigheter som ligger på ett betyg under 3, och det är ju inte acceptabelt. Företagare betalar skatt som alla andra och måste kunna förvänta sig en service och ett bemötande från myndigheterna som håller en bra standard.

"Det är fortfarande många myndigheter som ligger på ett betyg under 3, och det är inte acceptabelt”

Helena Fond nämner Bolagsverket som ett bra exempel på hur en myndighet lyckats förbättra och utveckla sin service.

– Tiden när vackra ord om framtida förbättring var värda något är över.Med det sagt har vi ett par myndigheter som verkligen har prioriterat service och bemötande till

företagare i både ord och handling. Jag tycker att både Bolagsverket och Skatteverket förtjänar att uppmärksammas som goda exempel. Jag tror att det är viktigt att myndigheter delar med sig av erfarenheter om hur de kan förbättra sin service. Vårt mål måste vara att företagare har förtroende för hela Myndighetssverige.

Även polisen får godkänt i myndighetsrankingen:

– Det är roligt att polisen har ökat i två mätningar i följd, trots de utmaningar myndigheten har. Det känns som en bra grund givet de utmaningar vi står inför på det området, säger Helena Fond.

Bolagsverket. Betyg: 3,8.

”Med vänlighet kan man komma långt"

Annika Stenberg, generaldirektör, Bolagsverket:

Grattis! Bolagsverket hamnar åter i topp på Företagarnas myndighetsranking (3,8 av 5 i betyg). Vad beror det på?

– Tack! Vi har en hög kompetens och ett trevligt bemötande hos medarbetarna i vår kundtjänst, och det uppskattas av landets företagare.

Hur är det med handläggningstiderna?

– Jag tycker att vi generellt har rimliga handläggningstider. Vi har haft en del utmaningar kopplat till handläggningstiderna under de senaste två åren, och det kan naturligtvis orsaka en del klagomål. Men jag skulle ändå säga att vår servicegrad och vårt bemötande gör att vi ligger högt i förtroende hos företagare år efter år.

Ser du någon utmaning som skulle kunna hota er topplacering?

– Inga stora hot men kanske en del utmaningar kopplat till digitaliseringen. Vi är inne i en transformation för att bli mer relevanta för framtiden. Det kan vara en utmaning att både göra resan och samtidigt kunna leverera när man utvecklar det nya.

Vilka nyheter är aktuella?

– Det handlar om en fortsatt digital utveckling där målet är att det ska bli ännu enklare att utföra sina ärenden hos Bolagsverket. Förhoppningsvis ska det bli så enkelt att man egentligen inte behöver ha kontakt med oss om man inte verkligen vill.

Tips för att lyckas?

– Jag tycker att det finns många myndigheter som tänker ur en företagares perspektiv – det är ett budskap som man inte tydligt nog kan säga hur viktigt det är. Vänlighet och att lyssna på de företagare som kontaktar myndigheten kan man också komma långt med.

Arbetsförmedlingen. Betyg: 2,4.

"Det är inget jag är nöjd med"

Maria Mindhammar, generaldirektör Arbetsförmedlingen:

Arbetsförmedlingen får ett lågt betyg av landets företagare (2,4 av 5). Vad tror du är förklaringen?

– Det är inget jag är nöjd med. Samverkan mellan aktörerna på arbetsmarknaden är en förutsättning för att lösa utmaningarna med långtidsarbetslöshet och kompetensbrist. I vår arbetsgivarbarometer ser vi att större arbetsgivare är mer positiva till oss än vad små är. Jag tror att det handlar om glappet mellan förväntning och upplevelse, men också de senaste årens turbulens kring oss samt att reformeringen gett en otydlig bild av vårt uppdrag.

Vilka utmaningar upplever du att Arbetsförmedlingen har i sin relation med företagare?  

– Vi har förändrats mycket de senaste åren och den största förändringen är att fristående aktörer ska rusta och matcha arbetssökande till jobb. Det är viktigt att tydliggöra vårt uppdrag för att få rätt förväntningar, men det är inte helt lätt just nu. I januariavtalet sades ju att vi ska reformeras i grunden, men efter den politiska turbulensen i somras har vi ännu inte fått några nya instruktioner från regeringen. Vi följer den formella styrningen i regleringsbrevet och väntar nu på nya signaler om vår roll.

Vad kan förbättras?  

– Alla goda krafter behövs för att lösa utmaningarna på arbetsmarknaden och att alla aktörer samverkar utifrån sina uppdrag och förutsättningar. Vi arbetar hela tiden för att öka samverkan mellan aktörerna, där arbetsgivare, kommuner och fristående aktörer är viktiga samarbetspartner. Sedan kan man fundera på om arbetsgivare kan sänka sina kompetenskrav vid rekryteringar och därmed ge fler chans till jobb? Samtidigt förstår jag att man vill undvika dyra felrekryteringar.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.