För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Så slipper du bråk med kunder och leverantörer

Se till att firmans avtal speglar din verksamhet, uppmanar Företagarnas jurist Hampus Löwstedt.
Publicerad 9 sep 2021
Företagarnas jurist Hampus Löwstedt. Foto: Oskar Omne.

Som jurist på Företagarnas rådgivning hjälper jag och mina kollegor medlemmar både med att upprätta avtal och att hantera olika typer av avtalstvister. Avtalen skiljer sig åt från fall till fall. Det kan exempelvis handla om köpeavtal mellan medlemmen och dess slutkunder, användaravtal mellan medlemmen och dess användare av tillhandahållen digital tjänst eller leveransavtal mellan medlemmen och en av deras samarbetspartners.

På samma sätt skiljer sig uppdragen att hantera olika typer av avtalstvister åt då de bortsett från de specifika omständigheterna i tvisten, som såklart alltid skiljer sig åt, även skiljer sig åt beträffande vilka moment som parterna tvistar om. De kan till exempel handla om en tvist om felansvarets begränsningar – ska verkligen medlemmen stå för detta fel som uppstått? Eller omfattningen av avtalad tjänst – vad är det egentligen medlemmen har rätt att kräva att få utfört/levererat eller är skyldig att utföra/leverera? Det kan också handla om priset – vad är det parterna har kommit överens om för ersättning för utfört arbete/levererade varor egentligen?

Anpassa avtalen

När medlemmar frågar mig om mallar för olika typer av avtal ställer jag nästan alltid motfrågan: Är er verksamhet en mallverksamhet? Denna fråga besvaras väldigt ofta nekande. De flesta verksamheter har någon twist i sig som gör att de skiljer sig från konkurrenternas verksamheter. Jag ställer denna fråga för att belysa vikten av att anpassa avtalet till medlemmens verksamhet.

Standardavtal fungerar inte alltid

Avtal måste inte alltid skräddarsys från grunden; det finns naturligtvis standardklausuler, avtalsmallar och standardavtal (de senare ofta upprättade av branschorganisationer som exempelvis byggbranschen) för olika typer av avtalsmoment som är bra och kan fungera för just din verksamhet. På entreprenadområdet finns till exempel de väl genomarbetade AB 04 och ABT 06 och i teknikindustrin finns i stället NL 17, NLM 19 och NLS 19. Du behöver alltså inte alltid uppfinna hjulet. Det finns även specifika standardklausuler i avtal som för det mesta ser likadana ut även om verksamheter skiljer sig åt, till exempel klausuler som handlar om hur ändringar ska göras i avtalet, hur meddelanden ska lämnas, force majeurebestämmelser etc. Men beträffande de verksamhetskritiska avtalsmomenten är det oerhört viktigt att avtalen är anpassade efter din verksamhet.

Kolla klausulerna

En avtalsmall med vanligt förekommande klausuler i köpeavtal kan för en verksamhets försäljning/köp av varor fungera utmärkt men i en annan verksamhet få katastrofala följder. Att det exempelvis är okej för en underleverantör med en veckas dröjsmål med leverans så länge 1 % dras av på priset kanske inte är några problem om köparens verksamhet är löpande produktion och ett buffertlager finns för att upprätthålla produktionen, men får naturligtvis oanade konsekvenser om köparens verksamhet är att leverera ett stort antal produkter till ett event som endast hålls ett visst datum en gång om året.

Praxis eller avtal

Om avtalet inte speglar din verksamhet kan avtalet i stället för att förhindra att parterna i framtiden hamnar i en tvist, vilket till mångt om mycket är syftet med att skriva avtal mellan samarbetsparter, i stället leda till att tvist uppstår. Om tvist uppstår ställer det naturligtvis till det om praxis mellan parterna är något annat än vad som faktiskt beskrivs i avtalet, vilket jag ofta stöter på i domstolstvister. Vad är det då parterna egentligen har avtalat om och kan använda som grund för sitt krav eller bestridande? Är det praxis mellan parterna, det vill säga hur verksamheterna faktiskt har fungerat under tid, eller är det vad som står i avtalet som ska följas och kan användas som grund för krav eller bestridande?

Ska beskriva din vardag

För att undvika tvister och förbättra dina chanser om tvist uppstår, se till att företagets avtal speglar din verksamhet. Det är du som företagare som kan verksamheten bäst och därför också bäst kan beskriva hur den fungerar. Oavsett om ni upprättar avtalet själva eller tar hjälp av en jurist, se till att innan avtalet upprättas spalta hur verksamheten/affären ser ut, för att sedan återspegla detta i skyldigheter och rättigheter i avtalet mellan parterna. Vid en genomgång av denna beskrivning kanske det visar sig att du måste acceptera större kostnader för att låta upprätta ett avtal från grunden, eller så visar det sig att du i stället endast behöver lägga ner smärre kostnader eller bara interna kostnader om det handlar om små justeringar av ett standardavtal eller ett avtal som du upprättar själv. Oavsett vad som blir aktuellt, och oavsett om jurist kopplas in eller inte, ska avtalen beskriva vad ni gör ute på bygget, eventet, snickeriet eller vad ni har beställt som ska levereras till desamma. Har så skett har ni kanske undvikit en framtida tvist, eller åtminstone om tvist uppstår, lagt upp för en "slam dunk".

Taggar
Fler nyheter från Företagarna