podcast news play företagaren I media förmån

”Vi ska upprepa, upprepa och upprepa att vi är välfärdskaparna, jobbskaparna och samhällsbärarna”

Fredrik Östbom, Företagarnas samhällspolitiska chef, har en plan för hur företagarfrågorna ska få rampljus i riksdagsvalet 2022.
Publicerad 10 sep 2021

Det finns flera olika undersökningar om vilka frågor som väljarna anser är de viktigaste, men det brukar nästan alltid vara samma frågor som hamnar i topp, även om den inbördes ordningen kan variera mellan de olika undersökningarna. De frågor som väljarna prioriterar högst just nu är invandring/integration, lag och ordning, sjukvård, skola/utbildning och miljö/klimat.

Eftersom väljarna prioriterar dessa frågor kan vi utgå från att valet 2022 i huvudsak också kommer att handla om detta. Varför då? Jo, för att väljarna kommer att rösta på det parti som de känner kommer med lösningar på de problem som de ser och upplever, men också känner oro inför. Därför kommer partierna att vilja prata om dessa frågor – framför allt kommer de att prata om de frågor där de har högt förtroende bland väljarna, där de har så kallat sakägarskap. Socialdemokraterna kommer därför välja att prata om välfärdsfrågor (vård, skola, omsorg) eftersom de äger de frågorna, medan Moderaterna kommer prata om integration samt lag och ordning då väljarna tycker att de har bäst politik på de områdena.

Om vi nu bedömer att välfärden, jobben och integrationen är de stora samhällsutmaningar som väljarna och partierna har identifierat inför valet – hur blir då företagen och Företagarna relevanta i en sådan valrörelse? Jo, för att vi (företagen) är svaret på flera av dessa utmaningar. Var kommer välfärden ifrån? Var skapas den skattekrona som sedan fördelas? Vilka är det som skapar jobben?

Småföretagen och deras anställda står sammantaget för 28 procent av de kommunala skatteintäkterna i Sveriges kommuner. Småföretagen står för den största andelen av skatteintäkterna i hela 189 av Sveriges 290 kommuner.

Småföretagen är alltså grunden för all vår välfärd. Ska vi ha en fortsatt god välfärd med en bra vård, skola och omsorg behöver vi småföretagen och en politik som gynnar entreprenörskap och företagande.

De små och medelstora företagen har skapat fyra av fem nya jobb i Sverige, och har gjort så under de senaste 30 åren. Så ska vi lyckas med jobben och integrationen är det centralt att vi för en politik som stöttar entreprenörskap och företagande.

Vi blir relevanta först när politikerna förstår att svaret på de utmaningar som de och väljarna har identifierat är fler företagare! Först då kommer vi få gehör för alla de reformer för fler och växande företag som vi vill se. Därför kommer vi att fortsätta upprepa, upprepa och upprepa att vi är välfärdskaparna, jobbskaparna och samhällsbärarna i alla våra kontakter med politiker framöver.

Valarbetet redan i full gång

Februari 2021
Företagarna granskade och kommenterade regeringens vårbudget. Fredrik Östbom kommenterar: Vi gav Företagarnas syn på den föreslagna budgeten. Är det en budget som främjar företagandet? Är det en budget som underlättar får våra medlemmar att skapa nya jobb som bidrar till den gemensamma välfärden?

Våren 2021
Företagarna uppvaktar riksdagspartierna med inspel till respektive budget.

20 september 2021
Regeringen presenterar den sista budgeten (budgetproposition 2022) för denna mandatperiod. Fredrik Östbom kommenterar: Stefan Löfven behöver skräddarsy en budget som accepteras av Centern och Vänsterpartiet, vilket i teorin torde vara en svår uppgift, men som regeringen troligtvis ändå kommer att lyckas med. Skarpt läge blir det först i november när riksdagen röstar om budgeten.

September 2021-novembr 2021
2021 Under hösten genomför partierna sina kongresser, stämmor och landsdagar. Det är nu som partierna beslutar vilken politik de ska föra under kommande år och som de sedan presenterar i till exempel sina valmanifest.

Fredrik Östbom kommenterar: Inför stämmorna tillsätter partierna olika arbetsgrupper som tar fram förslag till politik som sedan klubbas på stämmorna/kongresserna. Det är viktigt för oss i Företagarna att vara med redan från start och bidra med idéer och insikter om hur företagare kan bidra till att lösa viktiga samhällsutmaningar. Under våren har vi därför haft en tät dialog med partiernas arbetsgrupper.

19-20 maj 2022
Företagarna kongress 2022. Valet hamnar i fokus när Företagarna har kongress i Norrköping. Fredrik Östbom kommenterar: Vi räknar med att flera partiledare kommer att besöka vår kongress och det bidrar till att höja valtempen rejält bland våra förtroendevalda.

3–7 juli 2022
Almedalsveckan i Visby.

11 september 2022
Sverige röstar till riksdag, regioner och kommuner.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.