podcast news play företagaren I media förmån

”En illavarslande alarmklocka för landets beslutsfattare”

En del kanske väljer att avfärda företagens brist på tillit till regeringen med att det ligger i sakens natur att företagare är missnöjda med systemet – men det vore ett allvarligt misstag, menar Fredrik Östbom, Företagarnas samhällspolitiska chef.
Publicerad 10 nov 2021

På uppdrag av Företagarna har Novus intervjuat 3 000 småföretagare med 1 till 49 anställda i hela Sverige om deras förtroende för politiker och vilka frågor som företagare anser är viktigast just nu.

Resultaten visar bland annat att 60 procent av landets företagare anser att utvecklingen i Sverige går åt fel håll, att över hälften av landets företagare anser att regeringen sköter sin uppgift ganska eller mycket dåligt och att två av tre företagare saknar förtroende för skattepolitiken, det vill säga att deras skattepengar används effektivt och till rätt saker. Detta är en illavarslande alarmklocka för landets beslutsfattare.

För en del kan det kanske vara frestande att avfärda bristen på tillit med att säga att det ligger i sakens natur att företagarna är missnöjda med systemet. Det vore dock ett allvarligt misstag, tycker jag. I stället borde landets beslutsfattare uppmärksamma varningsflaggan från en fundamental del av Sveriges ekonomi.

På kommunal nivå står nämligen småföretagen för den största andelen av skatteintäkterna i hela 189 av Sveriges 290 kommuner. Av statens dryga 1 200 miljarder kronor i årlig budget kommer en betydande del från företagares verksamhet. De ser varje månad hur mycket som betalas in i skatter och avgifter. I Sverige har små och medelstora företag svarat för fyra av fem nya jobb sedan 1990. Fler personer arbetar i sådana företag än i någon annan kategori av företag eller organisationer – två miljoner människor.

Därför måste en politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd inkludera och uppmuntra till jobb- och värdeskapande i småföretag. Ett bättre företagsklimat betyder fler arbetstillfällen, ökat välstånd och nya varor och tjänster som underlättar vardagen för alla. Endast då kan vi skapa ett samhällsklimat som bygger på gemensam tillit och insikten om att vi enbart tillsammans kan bygga framtidens välstånd.

Småföretagen ger regeringen svidande kritik

Företagen saknar förtroende för regeringen – på punkt efter punkt. Med mindre än ett år kvar till valet vill landets småföretagare se en rejäl uppryckning inom en rad olika frågor. Det visar en stor undersökning från Företagarna och Novus.

Bättre förståelse
7 av 10 småföretagare anser att politiker har för låg grad av förståelse för hur det är att driva företag i Sverige.

Dags för skattereformer
57 % av småföretagarna i undersökningen anser att beskattningen av företag är ”allt[1]för hög” eller ”ganska hög”.

Rensa upp i regeldjungeln
46 % av de tillfrågade uppmanar ansvariga politiker att göra något åt den regelbörda som drabbar Företagarsverige.

För dyrt att anställa
4 av 5 nya jobb skapas i små och medelstora företag – men det skulle kunna bli betydligt fler. Ett hinder för fler arbetstillfällen är att 75 % av småföretagen tycker att den sam[1]lade kostnaden för att ha anställda är ”allt[1]för hög” eller ”ganska hög”.

Lägg skattepengarna på rätt saker
64 % av de tillfrågade har ett ”ganska litet förtroende” eller ”väldigt litet förtroende” för skattepolitiken. Småföretagarna vill att skattepengarna ska användas effektivt och till rätt saker.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.