För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Din röst får politikerna att lyssna

Företagarnas panel skapar stort genomslag. Nu har du som företagare möjlighet att delta och påverka samhället i en mer företagarvänlig riktning.
Publicerad 22 mar 2021
Martin Daniels är ansvarig för Företagarnas panel och han vill att du ska delta. Foto: Oskar Omne

För några veckor sedan stod statsminister Stefan Löfven i riksdagens talarstol för att besvara en fråga om vad han tänker göra åt den omfattande brottslighet som drabbar företagare. Att frågan engagerade statsministern var resultatet av Företagarnas långsiktiga påverkansarbete samt Företagarpanelen, en panel där Företagarnas medlemmar bidrar med åsikter och insikter om hur en företagares vardag ser ut.

Företagarpanelen är en förmån för dig som är medlem i Företagarna – och nu söker panelen fler deltagare.

– Genom att delta i Företagarnas panel är du med och påverkar politiken i en mer företagarvänlig riktning. Några gånger per år får du möjlighet att delta i olika enkäter som ligger till grund för analyser, rapporter och opinionsbildning, säger Företagarnas statistiker Martin Daniels.

Förutom brottslighet mot företagare har Företagarpanelen fått svara på frågor om regelbörda, myndighetsrankning och vägen framåt efter pandemin. Tillsammans med övriga panelmedlemmar blir dina enkätsvar en röst som politiker och beslutsfattare lyssnar på. Företagarna refererar ofta till panelen i organisationens opinionsarbete, något som ger stort genomslag i media.

– Vårt påverkansarbete är en av de viktigaste anledningarna till att man blir medlem i Företagarna. Engagemanget och uppbackningen från tusen och åter tusen småföretagare är vårt bästa vapen i kampen för ett bättre företagsklimat. Det ser vi bevis för hela tiden, bland annat i de förändringar och förbättringar som gjorts i stöden under pandemin, säger Företagarnas politiska strateg Alexandra Hernadi.

”Ger mig möjlighet att berätta hur det är att vara företagare”

Birgit Elonen driver företaget Murtek Sverige AB i Gävle och är en av de cirka 1 000 medlemmar som ingår i Företagarpanelen.

– Jag tycker det är viktigt att delta, det ger mig möjlighet att berätta hur det är att vara företagare och de utmaningar som vi kanske inte alltid pratar om. Inte minst är frågorna om brottslighet mot företagare viktiga att lyfta fram, säger hon.

Företagarna söker nu fler medlemmar som vill vara med i Företagarpanelen.

– Ju fler som ingår i panelen, desto större tyngd får vi i vårt opinionsarbete. Det är viktigt att så många som möjligt vill vara med, då kan vi presentera en bred och representativ bild av Företagarsverige, säger Martin Daniels.

Så här går du med!


För att delta i panelen behöver du anmäla dig här. Sex till åtta gånger per år får du ett frågeformulär via mail till den adress du angivit. Vi kommer att ställa frågor både brett och smalt inom varierande ämnesområden. Det viktiga är att få veta vad du som företagare tycker. Enkäten brukar ta några minuter att besvara och dina svar behandlas självklart konfidentiellt.

Fler nyheter från Företagarna