podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

”Hålla öppet och stänga ner – den otydliga strategin fortsätter"

Daniel Wiberg, Företagarnas chefsekonom, ställer sig frågande inför regeringens coronastrategi.
Publicerad 25 mar 2021
Daniel Wiberg. Foto: Oskar Omne.

Regeringen förbereder för nedstängningar av flera verksamheter, bland annat handelsplatser, restauranger, gym och sportanläggningar. Det beskedet gav socialminister Lena Hallengren (S) på en presskonferens för drygt en månad sedan (2021-02-17). Inför en tänkbar ytterligare våg av smittspridning ville regeringen återigen förskjuta fokus, från bristerna i vaccineringsprocess och smittspårning, till företag och allmänhet. Många av oss är frågande inför Sveriges så kallade coronastrategi. Klart är att smittspridningen är tämligen okontrollerad och att ”strategin” måste ses som ett misslyckande sett till det relativt sett mycket höga antalet döda, framför allt i riskgruppen äldre.

I slutet av 2020 såg vi en tilltagande smittspridning, vilket motiverade regeringen att under allt mer panikartade och oklara former vidta ytterligare åtgärder. Det som i våras handlade om att ”corona-säkra” verksamheter, samtidigt som samhället i möjligaste mån skulle hålla öppet, har nu förbytts i alltmer repressiva tongångar mot såväl medborgare som företag. Sedan den 1 mars gäller ytterligare restriktioner. Serveringsställen, med eller utan alkoholservering, ska stänga redan 20.30. Sällskap på över en person är förbjudna på kaféer och restauranger som ligger inuti en galleria. I butiker ska vi bara vara en person, och ytterligare utrymme per person kommer att krävas i köpcenter, gym och andra lokaler där det vistas många människor.

Regeringen undviker noga att tala om allt det som inte fungerar, inte minst problemen med vaccinering och konkret smittspårning. En äldreomsorg som brustit totalt i att skydda äldre och att tillse rätt vård. Överfulla och överbelastade sjukhus, brist på IVA platser och sjukutrustning. Antalet fall av covid-19 fortsätter att vara oroväckande högt i Sverige. Samtidigt har fler virusvarianter upptäckts runtom i landet, vilket riskerar att återigen få fart på smittspridningen.
Eftersom regeringen och den ständigt föränderliga coronastrategin inte ska kritiseras utpekas företag och företagare som syndabockar. Regeringen vill få oss att tro att oansvarigt beteende och smittrisken finns hos företagen – trots att företagen vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att kunna upprätthålla sina verksamheter under smittsäkra former. Att rea ut varor efter jul var oansvarigt, fick vi höra. Att hålla gymmet eller restaurangen öppen trots att antalet besökare är begränsat och restriktionerna följs är likaså omoraliskt, enligt statsministern. Samtidigt är raden av myndighets- och regeringsföreträdare som själva struntat i restriktionerna lång.

För Sveriges företag är osäkerheten kring vad som kommer att gälla stor, vilket Företagarna belyst vid varje möjligt tillfälle. Det är dessutom svårt och krångligt att ansöka om de olika stöden. Många är rädda för att göra fel. Under de senaste månaderna har regeringen agerat hattigt. Åtgärder har förlängts ett par veckor i taget, sedan har vi fått vänta på nya besked. Det gör det svårt för företagen att planera. Det skadar tilliten och förtroendet för den svenska coronahanteringen.
Hålla öppet och stänga ner – regeringens coronastrategi är lika otydlig som tidigare.

Bra!
Företagen vidtar alla nödvändiga åtgärder för att kunna upprätthålla sina verksamheter under smittsäkra former.

Dåligt!
När regeringens strategi inte tål att kritiseras utpekas i stället företag och företagare som syndabockar.

Fler nyheter från Företagarna