podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

"Branscher med höga inträdesbarriärer måste utmanas mer"

Juliana Perez Falke, nationell kund och affärschef, Almi Företagspartner, ser många möjligheter för de unga som vågar starta företag.
Publicerad 20 maj 2021

Vilka spännande trender ser du bland unga entreprenörer?

– Unga ser tydligt klimatfrågans betydelse och det påverkar sättet deras affärsidéer utvecklas. Vi ser att unga tar avstamp i något som i grunden är hållbart snarare än att hållbarhet läggs på en redan befintlig affärsidé. Modebranschen har världens ögon på sig och svenska småföretag tar taktpinnen med innovativa affärsidéer som utvecklar hela modeindustrin. Även livsmedelsindustrin står i centrum och livsmedelsförädling är något de unga tar fasta vid.

Vad bör samhället göra för att bidra till en positiv utveckling av ungt entreprenörskap?

– Förebilder är viktiga i början av ditt entreprenörskap. Därför är det angeläget att samhället ger de unga en möjlighet att träffa andra entreprenörer och dela erfarenheter. Vidare är det viktigt att de får hjälp med nätverk, kunskap, rådgivning och finansiering.

Inom vilka branscher skulle du vilja se fler nytänkande unga entreprenörer?

– Jag frågar mig snarare om det finns branscher där vi inte vill se nytänkande och kommer inte på någon. Alla branscher behöver ständigt utvecklas och utmanas för att vara långsiktigt hållbara. Däremot vore det extra spännande att se branscher med höga inträdesbarriärer utmanas mer. Hela energibranschen skulle behöva fler unga entreprenörer.

103 unga idéer sammanställs som ett samarbete mellan Företagarna och Almi Företagspartner. Almi ägs av staten och erbjuder lån och affärsutveckling till svenska entreprenörer. Bolaget har 16 regionala dotterbolag som har bidragit med värdefulla insikter och nomineringar till listan. I urvalsprocessen ingår också Företagarnas regionkontor, Företagarnas unga nätverk, inkubatorer och startupnätverk i hela landet.

Läs mer om Almis erbjudanden här

Fler nyheter från Företagarna