podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

”Behöver fler som utmanar normer”

Investeraren och författaren Indra Sharma blev framröstad till årets viktigaste kvinnliga investerare av DI Digital i slutet av 2020. Nu uppmanar hon fler att våga tänka nytt.
Publicerad 20 maj 2021
Vilka spännande trender ser du bland unga entreprenörer?

-  Just nu ser jag mycket inom "passion and creators economy" med exempelvis bolag som hjälper bland annat får kreatörer att tjäna pengar på sin publik. Även bolag som är inriktade på djur och deras ägare är en växande marknad.

103-listan visar att det bubblar av entreprenörskap i hela landet. Varför tror du att så många unga väljer entreprenörskap som en väg att förändra och utveckla?

-  Den unga generationen vill vara med och påverka och forma sin framtid och det gör man effektivt genom entreprenörskapet. Jag tror också att Gen Z och Alpha har ett annat synsätt på livet och arbetslivet där de strävar efter spännande utmaningar och flexibilitet. 

Vad bör samhället göra för att bidra till en positiv utveckling av ungt entreprenörskap?

- Inkludera entreprenörskapet som en del av skolgången samt satsa på initiativ som stöttar unga entreprenörer i början av entreprenörsresan.

Inom vilka områden/branscher skulle du vilja se fler nytänkande och gränsöverskridande unga entreprenörer?

- Inom alla branscher! Speciellt vill jag se fler bolag som integrerar impact och jämställdhet i sin affärsmodell. Som utmanar rådande normer och lägger grunden för en mer rättvis framtid.
Fler nyheter från Företagarna