headphones newspaper video-player
Kommunens beslut att skicka en faktura på 37 000 kronor för en timmes miljöinspektion uppmärksammades i förra numret av Företagaren. Foto: Mikael Göthage.

Kommunens chockfaktura får underkänt

Göteborgs kommun tog för mycket betalt för miljötillsyn hos frisörer, det slår nu länsstyrelsen fast.
Publicerad 11 maj 2021

- Det känns fantastiskt att vi fått en förändring som gör att det blir rätt for oss företagare, säger Sara Eriksson som driver salong Klipparna i Göteborg.

Kravet på 37 000 kronor för en timmes miljötillsyn hos frisörerna på Klipparna sätts ned till 17 000. Det är resultatet av att Sara Eriksson tillsammans med övriga frisörer i salongen överklagat miljöförvaltningens beslut till länsstyrelsen.

– Det känns som att det går i rätt riktning. Men jag tycker fortfarande att 17 000 kronor är mycket för en timmes jobb, säger hon.

Länsstyrelsens bedömning kan få betydelse för företagare runt om i landet. Hos Klipparna driver var och en sin egen verksamhet på hyrda stolar, en vanlig modell i branschen. Alla åtta företagare fick varsin faktura av kommunen, där full tid för inspektionen debiterades trots att den genomfördes vid ett och samma tillfälle. Göteborgs miljödirektör Anna Ledin motiverade detta i en tidigare intervju med Företagaren: ”Den enda tidsvinst vi gjort är vid själva tillsynen. Det beror på hur vi jobbar och vi ska göra samordningsvinster om vi kan.”

Men synsättet underkänns nu av länsstyrelsen. Den debiterade tiden ska delas upp på de verksamhetsutövare som var närvarande vid inspektionen, konstateras i beslutet.

Kommunens debitering får underkänt på flera punkter. Även när det gäller administrationen av tillsynen anser länsstyrelsen att miljöförvaltningen tagit för mycket betalt. Det var dessutom fel av kommunen att fakturera Klipparna för besök i den andra av företagets två salonger. Den salongen besöktes aldrig och länsstyrelsen konstaterar att det skrevs identiska inspektionsrapporter för de bägge salongerna.

Göteborgs miljöförvaltning håller nu på att se över rutinerna, enligt Anna Ledin.

”Vi har, redan innan beslutet kom från länsstyrelsen, gjort förändringar i våra rutiner för hur medarbetarna ska tidsredovisa. Det blev tydligt för oss att förändringar behövdes när det inkom klagomål på fakturorna, och vi kunde konstatera att underlagen för fakturorna inte var tydliga nog. Syftet med den förändrade rutinen är att säkerställa att tidsredovisningen är korrekt och att vi samtidigt lever upp till lagstiftarens intentioner att vi ska ta betalt för all nedlagd tid”, skriver hon i ett mejl till Företagaren.

Några nya fakturor har ännu inte skickats ut till Klipparna. Frågan om det är rätt att fakturera flera verksamhetsutövare i samma lokal tog länsstyrelsen inte ställning till. Det vill Sara Eriksson och hennes arbetskamrater nu ha prövat, och de har därför gått vidare med en överklagan till tingsrätten.

– Jag tänker inte överklaga min faktura eftersom det är jag som äger salongen. Men mina kolleger har överklagat sina, säger Sara Eriksson.

Sedan hon började driva ärendet mot kommunen har hon fått många rapporter om frisörföretagare som råkat ut för samma sak.

– Det är jättemånga som kontaktat mig. Vi har till och med dragit igång en demonstration på Instagram, säger hon.

Text: Sten Sjögren.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

49 anledningar ...

... att bli medlem i Företagarna. Vi är stolta över att kunna visa upp allt du får.

Nätverk

Företagarnas nätverk bygger på kunskap och inspiration för att förbättra möjligheterna för dig som driver företag.