headphones newspaper video-player

Låt inte politikerna lägga locket på – skramla med det!

Coronapandemin och dess efterverkningar har inneburit många svårigheter och motgångar för landets företagare – men också en hel del framgångar i arbetet att mildra krisens konsekvenser. Även om de olika stöden har sina brister så hade de inte funnits där alls om vi inte hade gjort våra röster hörda.
Publicerad 25 feb 2021

Utanför restaurangerna står i skrivande stund personalen varje dag klockan 15 och skramlar med lock och grytor för att protestera mot regeringens hanterande av förlängningen av det begränsade alkoholtillståndet. Frustrationen över sena och ständigt förändrade besked kring det som i grunden påverkar företagens möjlighet att överleva delar de med många andra. Våra styrande politiker vill däremot helst att det ska vara tyst, eller i alla fall att så få som möjligt ska höra klago- målen. De vill av förklarliga skäl ha fokus på det som gjorts, inte på det som saknas. De lyfter hellre de goda ambitionerna än de faktiska resultaten. Hellre planen på att kunna dela ut nästan 40 miljarder i omställningsstöd än verkligheten där knappa 15 procent av summan har delats ut fram tills nu.

Locket på med andra ord. Det må vara många politikers önskan men det är inte möjligt när temperaturen blir för hög på spisen – då flyger det av. Det är den temperaturökningen som vi företagare skapar tillsammans och som vi behöver kanalisera på rätt sätt – och det är vi bra på.

Jag vet att många är trötta nu. Förra året var en enda lång strid. Men jag är övertygad om att vi ska fortsätta skramla för att påminna de som styr om vilken roll de har. Oavsett om det är grytlock utanför restauranger, insändare i den lokala tidningen eller Företagarnas nationella påverkansarbete på bred front. Allt behövs. Varje berättelse räknas.

Vi vet att det behövs. 4 av 5 nya jobb sedan början på 90-talet har skapats i små och medelstora företag. Om det ska fortsätta vara så behöver de små växande företagen klara sig genom krisen. Företag som liksom sina anställda betalar skatt och därmed möjliggör såväl vård, skola och omsorg som stödåtgärder vid en viruspandemi.

Så nu kraftsamlar vi tillsammans – 2021 kommer alla höra mer om företagen och Företagarna än någonsin tidigare. Nu kör vi!