headphones newspaper video-player
Fredrik Östbom är Företagarnas nya samhällspolitiska chef – och han har redan siktet inställt på valet 2022. Foto: Oskar Omne.

Chefen som hamnade i hetluften

Det blev ingen smekmånad för Fredrik Östbom. Företagarnas nya samhällspolitiska chef slängdes rakt in i hetluften. Nu berättar han om den första tiden: om hur Företagarna har agerat för att få regeringens pandemipolitik att fungera bättre för företagare, spelet om framtidens LAS och vad han helst vill läsa på valaffischerna i riksdagsvalet 2022.
Publicerad 12 feb 2021

Vad tycker du om Företagarna efter några få månader på nya jobbet?

– Otroligt spännande. Företagarna har en viktig roll som påverkare och opinionsbildare – och jag är imponerad över hur framgångsrik organisationen är att förmedla bilden av hur en företagares vardag ser ut. Vi är ett språkrör från företagaren till politiken och där tycker jag att Företagarna är jätteduktiga – både lokalt, regionalt och nationellt.

Lyssnar makthavarna på Företagarna?

– Absolut, Företagarnas arbete har resulterat i ett flertal politiska segrar. Jag upplever också att politikerna hör av sig oftare än tidigare för att få våra synpunkter i olika företagarfrågor.

Vad har regeringen gjort bäst under pandemin?

– Att man relativt snabbt presenterade stödåtgärder och att man har haft en ambition att vilja hjälpa företagen.

Och sämst?

– Stöden har inte alltid blivit optimalt utformade, vi har sett exempel på bristfällig implementering och alldeles för långa handläggningstider. Det är för svårt och krångligt att ansöka om stöden. Många är rädda för att göra fel. Företagarna har fört fram den här kritiken vid flera tillfällen men vi upplever ett svalt intresse från regeringen.

Vad borde regeringen göra just nu?

– Åtgärda de långa handläggningstiderna. I början fick företagen snabbt besked, men nu ser vi handläggningstider på 4–5 månader. Det är inte acceptabelt. Under det senaste halvåret har regeringen dessutom agerat hattigt. Åtgärder har förlängts ett par veckor i taget, sedan har vi fått vänta på nya besked. Det har varit ett kortsiktigt tänk kring stöden som gör det svårt för företagen att planera.

Är du orolig för hur vi ska betala tillbaka alla stödmiljarder?

– Absolut, finansminister Magdalena Andersson har flaggat för att pengarna ska betalas tillbaka på sikt. Det blir antingen via skattehöjningar eller minskade offentliga utgifter. Jag är orolig för nya skattehöjningar som drabbar företagare och därmed deras möjligheter att skapa sysselsättning. Det är en väg som inte skulle gynna vår gemensamma välfärd.

”Under det senaste halvåret har regeringen agerat hattigt”

Pandemin har överskuggat det mesta under det senaste året, men det finns fler händelser under 2020 som kommer att ha stor framtida påverkan för landets företagare. Den kanske viktigaste nyheten var att regeringen och delar av arbetsmarknadens parter lyckades komma överens om att Sverige ska få en ny arbetsrätt 2022 – en fråga som Företagarna har drivit med kraft under många år. Fredrik Östbom tycker att LAS i vissa avseenden går i rätt riktning men att förslagen inte är anpassade efter en småföretagares vardag. LAS-frågan är politiskt sprängstoff.

Sverige ska få en ny arbetsrätt vid mitten av 2022, lovar regeringen. Kommer det att bli verklighet?

– Regeringen och samarbetspartierna har sagt att överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter ska ligga till grund för en ny lagstiftning – så det får vi väl hoppas och tro på. Överenskommelsen går delvis i rätt riktning men jag tycker inte att den går tillräckligt långt. Den tar fasta på företag som har kollektivavtal, men majoriteten av våra medlemmar saknar kollektivavtal och därmed tycker vi att det krävs fler förändringar för att möta deras behov av en moderniserad arbetsrätt.

– Vi hade hellre sett att den så kallade LAS-utredningens förslag (där Företagarna satt med som sakkunniga) hade blivit verklighet, den speglar bättre den verklighet som våra medlemmar befinner sig i.

Närmare var tionde svensk är arbetslös. Vad ska regeringen göra så att fler företagare vågar nyanställa? Vad krävs för att ge Sverige en nystart?

– Det måste bli billigare och enklare att anställa. Vi vill se sänkta arbetsgivaravgifter och minskad regelbörda.

Regeringens näringspolitik får kritik i en aktuell rapport från Riksrevisionen. Daniel Wiberg, Företagarnas chefsekonom, säger att regeringen har tappat kollen på näringspolitiken. Vad är det som har gått snett?

– Jag upplever att regeringen saknar intresse för frågorna trots deras enorma betydelse. Det känns som att näringspolitiken styrs från finansdepartementet fullt ut. Den politiska viljan saknas.

Har du börjat fundera på valet 2022?

– Absolut, riksdagspartierna kommer att ha sina stämmor och kongresser under hösten för att bestämma inriktningen på politiken inför valåret. Då vill vi vara med och bidra med bra budskap. Vi måste hela tiden ligga ett steg före partierna.

Måste Företagarna bli tuffare och mer högljudda i sitt politiska arbete?

– Nej, jag tror mer på att vi ska vara visionära och tala om det positiva budskap som företagandet står för. Bättre att prata om möjligheterna. Hur vi vill bidra till vår gemensamma välfärd.

Kommer parollen ”4 av 5 jobb skapas i små och medelstora företag” att få hänga med i nästa valrörelse?

– Vi får väl se, det är ett väldigt bra och slagkraftigt budskap. Det beskriver tydligt vad små och medelstora företag står för och hur viktiga de är.

Är det inte lite uttjatat?

– Visst, vi har tjatat länge om detta, men vissa saker måste man fortsätta att nöta in. Även om vi internt kan vara trötta på vissa argument så betyder det inte att det har gått hem därute.

Vilket budskap vill du se på partiernas valaffischer?

– Ser gärna att vi får ett val som handlar om välfärden och vilken typ av välfärdssamhälle vi vill ha. Men för att få en god välfärd krävs det att vi har livskraftiga företag som skapar skatteintäkter – och den diskussionen får vi inte tappa bort. Den kommer vi att kämpa för.

Det finns tusentals förtroendevalda i Företagarna som jobbar ideellt. 2020 har varit ett svårt år att driva lokal föreningsverksamhet. Vad vill du säga till dem?

– Att de bidrar varje dag och att de kommer att spela en direkt avgörande roll i vår valkampanj, det är våra förtroendevalda som kommer att föra ut budskapet lokalt och vara kontakten med lokalpolitikerna.

Fakta om Fredrik Östbom

Aktuell: Företagarnas nya samhällspolitiska chef.
Bakgrund: En gedigen bakgrund inom såväl partipolitiken, Moderaterna, som inom myndighetsvärlden, bland annat Riksbanken. Han kommer närmast från public affairs-byrån Paues Åberg Communications i Stockholm.
Historiens bästa politiska citat, enligt Fredrik Östbom: ”Inget är omöjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid.” (Winston Churchill)