headphones newspaper video-player

Guide: Rätt väg ur Brexitkaoset

Ta rygg på småföretagarna och experterna som gör dina affärer med Storbritannien enklare och tryggare. Så undviker du problem och tryggar din framtida affär.
Publicerad 25 feb 2021

Jan Holmerup, småföretagare i skånska Svedala, öppnar dörren för att ta emot en försändelse med reservdelar från Storbritannien. Han driver företaget Entomed Medtech AB som jobbar med försäljning och service av medicinteknisk utrustning. Tidigare var det lika enkelt för Jan Holmerup att beställa varor från Malmö som London, men brexit har förändrat förutsättningarna.

– Jag är tacksam att vi till slut fick ett handelsavtal som innebär att min import från Storbritannien inte drabbas av tullar, säger han.

Jan Holmerup och alla andra företagare som gör affärer med Storbritannien (både import och export) slipper tull och importkvoter men däremot har det tillkommit krav på ursprungsregler och nya tullformaliteter. En regelbörda som både tar tid och resurser i anspråk.

Sedan årsskiftet är Storbritannien ett så kalllat tredje land och det är en förändring som alla företag måste anpassa sig till. Jan Holmerup har sedan tidigare importerat varor från länder utanför EU (tredje land) och det betyder att han är förberedd.

– Det bästa rådet jag kan ge är att du anlitar ett logistikföretag som hjälper dig att hantera deså kallade handelsfakturor som ska bifogas när du handlar utanför EU. Jag förser mitt logistikföretag med de uppgifter som ska ingå i handelsfakturan och därefter skickar de in dokumenten till tullen, det är inte svårare än så.

Så påverkar Brexit försäljningen

110 mil norr om Svedala ligger Nyland (Kramfors kommun) och där förbereder sig Nina Thelin, vd för företaget Stringo som tillverkar fordonsflyttare för bilindustrin, för hur brexitavtalet kommer att påverka försäljningen.

– Storbritannien står endast för 3–4 procent av vår omsättning, så brexit kommer inte påverka oss så mycket.

Stringo har nästan hela sin försäljning internationellt och den pågående pandemin har varit en större utmaning än brexit.

– Vi minskade vår omsättning med cirka 25 procent under förra året. Nu fokuserar vi på ett långsiktigt arbete för att komma tillbaka. Vi tror att återhämtningen kan ta några år, men vi är uthålliga och siktar på att stå starkare när krisen dragit förbi, säger Nina Thelin som har allt från tyska biljättar till Ferrari och Tesla på kundlistan.

Skilsmässan mellan EU och Storbritannien har varit den dominerande handelsfrågan under flera år och Theresa Ryberg, Företagarnas expert på handel och exportfrämjande, välkomnar att parterna till slut lyckades komma överens.

– Ett avtal är alltid bättre än inget avtal, men även det mest genomgående frihandelsavtalet kommer inte i närheten av handelsrelationerna som den inre marknaden erbjuder. Det här är nog bara början på flera år av ytterligare förhandlingar, säger hon.

”Knöligare och krångligare att handla med Storbritannien”

Det nya avtalet innebär att det inte blir tullar och importkvoter mellan EU och Storbritannien. Däremot ställs krav på att ursprungsregler (dvs. att enbart varor med certifierat ursprung i Storbritannien inte drabbas av tullar och kvoter vid import in till EU), tullprocedurer och formaliteter är på plats sedan den 1 januari 2021. Det kommer att bli krångligare och dyrare. Den fria rörligheten för tjänster försvinner också och kvalifikationer såsom jurist eller advokat erkänns inte längre på ett ömsesidigt sätt, konstaterar Företagarnas handelsexpert.

– För svenskt vidkommande har det varit särskilt angeläget att få ett avtal på plats, eftersom Sorbritannien är en av de viktigaste marknaderna för svensk handel. Det är ungefär 6 000 svenska företag som handlar med Storbritannien och runt 70 000 svenska jobb som direkt berörs av den handeln, säger Theresa Ryberg.

Brexitexperten Christopher Wingård arbetar på Kommerskollegium, en myndighet för utrikeshandel och handelspolitik, och han uppmanar företagare att sätta sig in i de nya reglerna.

– Mitt bästa råd är att redan nu göra det tråkiga och besvärliga jobbet med att ordentligt sätta sig in i det nya regelverket. Jag tror att det kommer att betala sig i det långa loppet.

Även han konstaterar att ett frihandelsavtal är långt ifrån villkoren på den inre marknaden.

– Det kommer att bli knöligare och krångligare att handla med Storbritannien oavsett vilken bransch du är verksam i. Stäm av med alla aktörer i kedjan att de också har koll på läget, exempelvis partners och de som sköter logistiken i Storbritannien.

Text: Per Manns.

Tullens 3 viktigaste råd


Kenneth Persson är Tullverkets expert på handel med Storbritannien och han har tre viktiga råd till företagare som gör import – eller exportaffärer med Storbritannien.

Procedurregler

Om du inte tidigare har handlat med tredje land – ansök om ett Eori-nummer hos Tullverket. Det är ett registreringsnummer som du måste ha och ansökan gör du via Tullverkets hemsida. Där kan du också se vilka grundläggande regler som alltid gäller för import och export – som att sändningar måste anmälas till Tullverket och att tulldeklarationer måste lämnas.

Restriktioner

Kontrollera om det finns några import- eller exportrestriktioner i EU på de varor som du tänker handla med. Det finns restriktioner när det gäller livsmedel, animaliska produkter, kemikalier, läkemedel och avfall för att nämna några exempel. Här bör du kontakta respektive myndighet beroende på vad det är för vara, exempelvis Livsmedelsverket eller Jordbruksverket

Avgifter

Tänk på att moms alltid utgår vid import till EU. Tull utgår inte på varorna i handeln med Storbritannien under förutsättning att de uppfyller villkoren för ursprung i avtalet. Ta därför reda på om varorna uppfyller dessa villkor för att undvika överraskningar. Om du importerar varor från Storbritannien måste du fråga din leverantör om detta. Om du exporterar varor till Storbritannien måste du som säljare kontrollera detta.

Bra sajter om handel

Enterprise Europe Network (EEN)
www.enterpriseeurope.se
Behöver du tips och råd, eller har frågor kring import och export, kan du kontakta EEN. Kostnadsfri rådgivning. I Stockholm, Uppsala och Sörmland finns EEN hos Företagarna: een@foretagarna.se

Kommerskollegium
www.kommerskollegium.se
Bra information om brexit och Storbritanniens och EU:s framtida relationer.

Tullverket
www.tullverket.se/brexit
Här kan företagare ansöka om ett Eori-nummer, läsa om tullprocedurer och ta del av kostnadsfria digitala kurser. DB Schenker www.dbschenker.com/se Hjälper företag att hantera alla typer av logistik- och tullfrågor, både vid import och export. Som medlem i Företagarna får du tillgång till DB Schenkers tjänster till extra förmånliga priser (läs mer på foretagarna.se/medlemsformaner).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

49 anledningar ...

... att bli medlem i Företagarna. Vi är stolta över att kunna visa upp allt du får.

Nätverk

Företagarnas nätverk bygger på kunskap och inspiration för att förbättra möjligheterna för dig som driver företag.