headphones newspaper video-player
Helena Fond, näringspolitisk expert hos Företagarna, menar att lagstiftaren nu måste ta sitt ansvar när storföretagen vägrar betala i tid. Foto: Karin Wesslén.

”Det är dags att skärpa sig och betala i tid”

Svenska storföretag fortsätter att pressa sina underleverantörer att acceptera långa betalningstider. Att tvingas vänta 60 eller 90 dagar att få betalt är inte alls ovanligt.
Publicerad 11 feb 2021

Småföretagare som vill leverera till storföretag tvingas att vänta länge på att få betalt för sina varor och tjänster. En aktuell kartläggning från Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet (där bland annat Företagarna ingår) har granskat utvecklingen av leverantörsskulderna mellan 2018 och 2019 hos Sveriges största globala företag.

2019 var de totala leverantörsskulderna för dessa bolag 409,6 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 420,5 miljarder 2018. Det är en minskning med 2,6 procent. Samtidigt visar rapporten att företagen har ökat sin omsättning med 6,6 procent under den aktuella perioden.

– Det är positivt att kartläggningen visar att leverantörsskulderna minskar något, men det sker samtidigt som bolagen ökar sin omsättning i betydligt högre grad. Utvecklingen visar att vi fortsatt har ett stort jobb att göra. De stora bolagen fortsätter använda sig av de mindre företagen som bank. I det läge Sverige befinner sig är det inte värdigt att vi inte hjälps åt. Om de stora bolagen vill ha kvar sina mindre underleverantörer även efter krisen är det dags att skärpa sig ytterligare och betala i tid, säger Helena Fond, Företagarnas expert på regelförenklingsfrågor.

Det företag som har den största andelen leverantörsskulder av sin omsättning är Electrolux. 2019 var andelen 28,5 procent av bolagets globala omsättning, vilket är en minskning från 2018 då andelen var 29,8 procent. Men det är en nivå som är betydligt högre än hos de övriga undersökta företagen där genomsnittet för 2019 var 11,5 procent.

Det finns ett flertal rapporter som pekar på att långa betalningstider är ett växande problem för svenska företag. Bolagsverket och Tillväxtverket konstaterade i en gemensam rapport från 2019 att problemen att få betalt i tid skapar pressade finansiella situationer i många bolag, vilket leder till att de har svårt att utvecklas. Intrums rapport ”European Payment Report 2020” visar att 55 procent av företagen i Sverige har accepterat längre betalningstider än vad de är bekväma med.

”Det bekräftar våra misstankar att storföretagen använder sina underleverantörer som bank”

Regeringskansliet och den dåvarande näringsministern Mikael Damberg (S) engagerade sig också i frågan och i promemorian ”Kartläggning av betalningstider i näringslivet” från 2015 konstaterades återigen att Sveriges storföretag rör sig i fel riktning när det gäller att betala sina skulder i tid.

– Nu måste lagstiftaren ta sitt ansvar. Näringslivet har under flera år nu försökt få den frivilliga vägen att fungera, men när fortsatt flera rapporter visar att trenden trots detta går åt fel håll behöver vi ta nästa steg. Ett första steg är att det rapporteringskrav som utretts blir verklighet. Att stora bolag blir skyldiga att rapportera vilka betaltider som de egentligen har kan vara ett sätt att belysa problemet ytterligare och få fler att betala i rimlig tid.