podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren
Foto: Evelina Carborn.

Årets succéer och surdegar i Västernorrland och Jämtland-Härjedalen

Joakim Sjöstedt, Företagarnas regionchef i Västernorrland och Jämtland-Härjedalen, summerar året som gått.
Publicerad 21 dec 2021

Västernorrland:

Wow, vilken framgång!

”Företagens snabba förmåga att ställa om och anpassa sig till nya förutsättningar är beundransvärd. Det visar på livskraften hos länets företag. Jag vill också berömma våra lokalföreningar som tillsammans med kommunerna varit snabbfotade och lyhörda för pandemins effekter.

Oh, vilken långbänk ...

”Infrastrukturen! Det gäller både vägar, tåg och flyg – men också bredbandsutbyggnad och mobiltäckningen. Näringslivet och politiken måste kroka arm för att skapa goda förutsättningar att kunna leva, bo och verka i hela länet.”

Akut!

”Kompetensbristen fortsätter att vara det största tillväxthindret. Vi behöver ett utbildningssystem som är anpassat efter de små och medelstora företagens behov. De mindre företagen i Västernorrland har skapat cirka 12 400 jobb sedan 1990 – låt oss tillsammans arbeta för att ge dem förutsättningar att fortsätta generera jobb och tillväxt.”

Jämtland-Härjdedalen

Wow, vilken framgång!

”Investeringsviljan bland länets företag och privatpersoner är en stor framgång. Allt fler företag och företagsamma människor upptäcker regionens attraktionskraft och väljer att flytta hit och starta företag. Det är mycket glädjande och bidrar till företagens kompetensförsörjning.”

Oh, vilken långbänk ...

”Den långsamma investeringstakten i länets infrastruktur – allt från vägar till bredband. Skogsindustrin och besöksnäringen är helt beroende av en väl fungerande infrastruktur.”

Akut!

”Tillgången på kompetens tillsammans med satsningar på infrastruktur. De små företagen i länet har skapat cirka 11 700 jobb sedan 1990 – och det är viktigt att vi fortsätter att stötta deras jobbskapande.”

Fler nyheter från Företagarna