podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren
Foto: Oskar Omne.

Årets succéer och surdegar i Stockholm-Mälardalen

Thomas Byström, Företagarnas regionchef i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Västmanland, summerar året som gått.
Publicerad 21 dec 2021

Uppsala län

Wow, vilken framgång!

”Samarbetet mellan lokalt näringsliv och kommuner har på många håll varit extraordinärt under pandemin. Heby och Sala är bra exempel på kommuner där våra lokalföreningar, politiker och tjänstemän verkligen har tagit sitt ansvar för att tillsammans stötta det lokala näringslivet.”

Oh, vilken långbänk...

”Uppsala län är en av Europas snabbast växande regioner. De större företagen i Uppsala kommun får sedan tidigare stor uppmärksamhet från politiska beslutsfattare och tjänstemän. Men all den spännande aktivitet som pågår i länets mindre företag – och i länets mindre kommuner – behöver uppmärksammas i större utsträckning.”

Akut!

”Länet måste vara uppmärksamt på den elbrist som riskerar att uppstå i kommuner utanför centralorten Uppsala.”

Västmanland

Wow, vilken framgång!

”Under pandemin skapade Västmanland snabbt ett forum där näringslivet, kommunerna, skolan och sjukvården under ledning av landshövdingen hade digitala möten varje vecka för att tillsammans stämma av situationen i länet – och se hur vi kunde stötta varandra. Mötesformen blev mycket uppskattad och lever vidare, men nu på en månatlig basis. Företagarna tillsammans med Svenskt Näringsliv samt landshövdingen tar nu fram agendan till mötena, och fokus är fortsatt samverkan.”

Oh, vilken långbänk...

”Kompetensbristen kräver uppmärksamhet och åtgärder från alla berörda aktörer.”

Akut!

”Infrastrukturen ser väldigt olika ut i olika delar av länet. I länets norra delar krävs en rejäl upprustning.”

Stockholms län

Wow, vilken framgång!

”Länets mindre företag har äntligen fått den uppmärksamhet de förtjänar. Småföretagare bidrar inte bara med jobb och skatteintäkter, de levererar också samhällsservice som gör att det går att leva och bo i hela vår region. Unga får också ofta sina första jobb i mindre företag. Många med utländsk bakgrund jobbar i eller driver lokala småföretag som bidrar till integration och motverkar utanförskap.”

Oh, vilken långbänk...

”När ska vi få en lösning på bostadsbristen i Stockholmsregionen? Den sätter käppar i hjulen för många nyrekryteringar.”

Akut!

”Brottsligheten! Allt från vardagsbrott till gängkriminalitet skrämmer företagare – och tvingar i värsta fall några att slå igen sina verksamheter.”

Södermanland

Wow, vilken framgång!

”Det har varit imponerande att se den kreativitet och vilja hos företagare, kommunpolitiker och tjänstemän att hitta lösningar som stöttar det lokala näringslivet – och på så vis hela länet. Många av våra lokalföreningar har varit drivande i detta arbete och det bådar gott inför framtiden.”

Oh, vilken långbänk...

”Kompetensbristen är ett tillväxthinder som behöver hamna högre på alla politiska makthavares agendor.”

Akut!

”Brottsligheten! Den skapar otrygghet långt utanför våra storstäder.”

Fler nyheter från Företagarna