podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren
Foto: Evelina Carborn.

Årets succéer och surdegar i Norrbotten

Lars Lindberg, Företagarnas regionchef i Norrbotten, summerar året som gått.
Publicerad 21 dec 2021

Wow, vilken framgång!

”Jag väljer att låta företaget H2 Green Steels planer på ett helt nytt stålverk i Boden stå som symbol för den makalösa investeringsvåg vi ser i Norrbotten. Det handlar om enorma investeringar som inte har skådats sedan tidigt 1900-tal – och som kommer att ge förutsättningar för regionens många småföretag att växa och nya företag att etableras.”

Oh, vilken långbänk...

”Vi behöver ett mer transparent regelverk kopplat till de tillståndsprocesser som reglerar möjligheterna att driva befintliga, eller starta nya, verksamheter. Såväl myndigheter som berörda företag och andra intressenter vore betjänta av ett tydligare regelverk där tillstånd hanteras med kortare handläggningstider än vad som ofta är fallet i dag.”

Akut!

”Kompetensförsörjningen! Det är dags för politikerna att bredda fokus från de stora företagens behov till att mer aktivt jobba med de små företagens förutsättningar. Även med de enskilt stora investeringar som vi ser framåt så behövs de små företagen för att skapa ett diversifierat näringsliv och en diversifiera arbetsmarknad. Det är småföretagen som skapar de attraktiva samhällena att bo i och flytta till.”

Fler nyheter från Företagarna