podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren
Foto: Evelina Carborn.

Årets succéer och surdegar i Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro

Eva Cooper, Företagarnas regionchef i Dalarna, Örebro län, Gävleborg och Värmland, summerar året som gått.
Publicerad 21 dec 2021

Dalarna

Wow, vilken framgång!

”Det finns så många fantastiska företagare i Dalarna som har slitit hårt för att överleva pandemin. Samtidigt har våra aktiva lokalföreningar bidragit till flera stora vinster, som till exempel Företagarna Älvdalen som driver på för att det ska vara möjligt att lämna in varubrev lokalt.”

Oh, vilken långbänk ...

”Länsstyrelsen Dalarna har problem med service och bemötande gentemot företagare, vilket skapar onödiga problem och utbredd frustration. Det skadar företagsklimatet i Dalarna!”

Akut!

”Bristen på rätt kompetens är det största hindret för småföretagen och bromsar tillväxten. Kompetensbristen har dessutom vuxit under senaste året, trots en svagare arbetsmarknad.”

Gävleborg

Wow, vilken framgång!

”Trots en tuff period har företagen i Gävleborg på det stora hela klarat pandemin väl, klart bättre än grannlänen. Det finns en optimism som är viktig att ta till vara. Lokalföreningarna har drivit på, ett exempel är Företagarna Bollnäs som har uppmärksammat kommunens osunda konkurrens.”

Oh, vilken långbänk...

”Kommunerna i Gävleborg tycks ha parkerat sig lågt i mätningar som betygsätter det lokala företagsklimatet. Det är knappast en naturlag att det ska vara så.”

Akut!

”Kvaliteten i utbildningssystemet behöver säkras – och bli mer anpassat efter arbetsmarknadens efterfrågan. Mer och bättre samverkan mellan skola och näringsliv krävs.”

Värmland

Wow, vilken framgång!

”Flera av lokalföreningarna i Värmland skrev till sina kommunledningar och uppmanade dem att tillfälligt slopa avgifter som belastade en redan hårt drabbad hotell- och restaurangnäring. Och det gjorde skillnad! Flera kommuner lyssnade.”

Oh, vilken långbänk...

”Grums är en av de kommuner som är sämst på att handla lokalt i hela Sverige, det visar en ny kartläggning gjord av Företagarna. Om man har ett systematiskt, aktivt och medvetet arbete från kommuner och regioner om hur man ska bidra till den lokala ekonomin och stärka småföretagen och de lokala företagen, så går det även som liten ort eller av Karlstads storlek.”

Akut!

”Det krävs krafttag för att möta företagens kapacitetsbrist, den skenande arbetslösheten och risken för långvarigt utanförskap. En akut åtgärd är att sänka kostnaden för att anställa. Detta kan ske genom sänkta arbetsgivaravgifter, men också genom att begränsa småföretagens arbetsgivaransvar.”

Örebro län

Wow, vilken framgång!

”Det har varit ett tufft år, men trots det har många företagare behållit sin framtidstro. Värt att nämna är också att Laxå är bäst i landet när det kommer till kommunala inköp av små företag med färre än tio anställda.”

Oh, vilken långbänk..

”Den ökade brottsligheten drabbar företagare. Butiker i centrala Örebro tvingas ha låsta dörrar under dagtid, och livsmedelsbutiker larmar om systematiska stöldräder av stora mått. Samhället behöver göra skillnad nu – samtidigt som man jobbar med långsiktiga förändringar.”

Akut!

”Återigen, frågan om brott mot företagare är akut! Läget är allt mer pressat för många företagare inom en rad olika branscher.”

Fler nyheter från Företagarna