podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Åtta frågor om solceller

Rickard Lantz är säljchef på Swede Energy, ett konsultbolag inom energiteknik som bland annat hjälper företag att ta tillvara på solen.
Publicerad 3 dec 2021

 

”Ju större tak, desto bättre”

1. Har företagares intresse för solceller förändrats?

 – Vi har sett en betydande ökning i intresset från företagens sida. Det gäller särskilt när elpriserna drar iväg, eftersom en investering i solceller då blir ännu mer lönsam.

2. Vad ska man tänka på när man installerar solceller?

 – Det kan verka som att det handlar om en enkel installation, men man ska ändå ha respekt för den. I grund och botten är det ett kraftverk som byggs på taket. Därför är det viktigt att anlita en seriös leverantör med lång erfarenhet.

3. Varför ska man investera i solpaneler?

 – Framför allt på grund av de skenande elpriserna och ett svagare elnät som kan leda till elbrist. Mot den bak[1]grunden blir solceller en strategisk investering som inne[1]bär att man säkrar delar av sin energiförsörjning. Sedan handlar det också om att ta sitt ansvar i klimatfrågan.

4. Hur stor behöver anläggningen vara för att investeringen ska bli lönsam?

 – Jag skulle säga att investeringen blir lönsam om man bara har ett tak att sätta solceller på. Men ju större tak, desto bättre. Om man till exempel har ett tak på över 1 000 kvadratmeter kan man snabbare få lönsamhet i projektet. Och det är sällan som industrier har tak som understiger den storleken.

5. Finns det några bidrag när man investerar i solceller?

 – I dag finns det inga bidrag för företag.

6. Men solen lyser inte hela tiden – är inte det ett problem?

 – Ja, det är baksidan. Man kommer aldrig få all sin energi från solceller, de utgör ett komplement. Fördelen är att man kan skära ned på sina elkostnader, i synnerhet om man bygger en större anläggning. Genom att elen kommer från taket blir priset lägre än om man köper via kraftnätet, samtidigt som man inte behöver betala olika avgifter och skatter. Därför är solen lönsam.

7. Vad kan man göra för att sänka kostnaderna för själva installationen och anläggningen?

 – Branschen är ganska prispressad i dag och därför är det klokt att ta offerter från flera olika aktörer – men man bör inte nödvändigtvis välja den som är billigast. Det viktigaste är att man väljer en stabil och erfaren leverantör.

8. Vad tror du om framtiden för solceller?

 – Den är ljus. En industri med en omfattande avbetalad solcellsanläggning har en stor konkurrensfördel jämfört med en industri som bara köper el via nätet. Ur varumärkes- och affärssynpunkt är det också en bra investering eftersom många stora företag kräver att deras leverantörer har en egenproduktion av energi.

Fler nyheter från Företagarna