podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Småländskt energiknep kapar elräkningen

Elkaoset tvingar företagare att tänka om. Thomas Helmetschläger på Plastsystem i Anderstorp är ett lysande exempel. Han är numera självförsörjande på energi tack vare investeringar i vindkraft och solceller på fabrikstaket.
Publicerad 3 dec 2021
Hela fabrikens tak på Plastsystem i Anderstorp består av solceller. Foto: Sofia Beijer.

I slutet på 2019 bestämde sig Thomas Helmetschläger för att se över bolagets elförsörjning. Han är vd på familjeägda Plastsystem som har 35 anställda och som tillverkar formsprutade plastprodukter åt svenska industrikunder. Ett av besluten blev att bygga solceller på det 1 600 kvadratmeter stora taket till fabriken i Anderstorp, ett samhälle i Gnosjöregionen som är känt för sitt vitala näringsliv. Målet var att genom solpaneler öka den egna elproduktionen och därmed få en stötdämpare mot stigande elpriser. Sedan tidigare är Plastsystem också andelsägare i vindkraftverk genom den ekonomiska föreningen Egenkraft, vilken bildades 2010 för att tillhandahålla vindkraftstillverkad el till medlemsföretagen i Gnosjöområdet.

– Vi började med solenergi dels av miljöskäl, dels för att det var en god ekonomisk affär. Vi är en energikrävande industri och solcellerna står för en liten del av vår energikonsumtion, men genom att vi får solenergin direkt från vårt eget system kan vi till viss del sänka våra totala elkostnader. För oss är både vindkraften och solenergin en försäkring mot högre elpriser, säger Thomas Helmetschläger.

Investeringen uppgick till drygt 2,5 miljoner kronor och återbetalningstiden ligger på 10–11 år – efter den perioden genererar solcellerna en årlig besparing.

– För oss är solcellerna framför allt ett sätt att dra vårt strå till stacken i miljöfrågan, men det finns också ekonomiska skäl bakom investeringen. Efter 10–11 år går affären ihop men det lär ta kortare tid än så om elpriserna fortsätter att stiga. Anläggningen ska hålla i minst 25 år, vilket innebär att vi i 14 år kommer att ligga på plus, säger han.

Tack vare investeringarna i vindkraft och solceller är Plastsystem i dag självförsörjande på energi i den meningen att de på årsbasis producerar mer el än de förbrukar. Förra året producerade Anderstorpsföretaget totalt 2,1 gigawattimmar via egna anläggningar, varav solpanelerna stod för drygt 10 procent. Företagets förbrukning uppgick till 1,5 gigawattimmar.

– Det är rätt unikt att ett företag producerar så pass mycket el i förhållande till sin egen förbrukning, men vindkraften står för merparten, säger Thomas Helmetschläger.

”Många industrier har perfekta tak som annars står outnyttjade – varför då inte bygga solpaneler?”

Den senaste tiden har de stigande elkostnaderna varit på många företagares läppar. Visst har den egenproducerade solenergin bidragit till en viss kostnadsminskning, men samtidigt har också Plastsystem fått allt tyngre elräkningar under de senaste månaderna. Thomas Helmetschläger berättar att bolagets elkostnad under september i år var 130 procent högre jämfört med samma period förra året – trots att själva förbrukningen var densamma.

– Dessutom har råvarukostnaderna skenat de senaste månaderna. Våra leverantörer tar inte bara ett högre pris för råvarorna, utan också för att de själva har högre elkostnader. Det är en perfekt storm på marknaden, säger Thomas Helmetschläger.

Under 2021 delades Sverige in i fyra el-områden med syftet att synliggöra i vilka områden det krävs energiinvesteringar. I de norra delarna av landet produceras mer el än vad det förbrukas, men i södra Sverige är det tvärtom. På grund av bland annat begränsad kapacitet i elledningarna för att överföra el från norr till söder blir elpriserna högre i el-område fyra, där elproduktionen understiger konsumtionen. Och det är där som Anderstorp och Plastsystem ligger.

– Det är för jäkligt. Några hundra meter bort från fabriken ligger gränsen till el-område tre och där kostar elen just nu hälften så mycket. Det är en konkurrensnackdel för oss. Det här beror på flera saker, dels att politikerna stänger kärnkraften, dels att nätet och elproduktionen inte har byggts ut tillräckligt söderöver, säger Thomas Helmetschläger och fortsätter:

– Vår solenergi får vi direkt från taket, men vindkraften som vi är med om att producera skickas ut i det allmänna systemet. När vi köper tillbaka den får vi inte nödvändigtvis lägre priser eftersom vi köper från det allmänna nätet.

Thomas Helmetschläger rekommenderar andra företag att investera i solceller:

– Många industrier har perfekta tak som annars står outnyttjade – varför då inte bygga solpaneler? Och i takt med högre elpriser får man också tillbaka pengarna snabbare på investeringen samtidigt som man till exempel slipper nät- och elhandelsavgifter.

Text: Tomas Nilsson.

Fler nyheter från Företagarna